Home

Milyen társadalmi gazdasági természeti problémákkal kell szembenéznie az emberiségnek

Az emberiségnek ébrednie kell vagy szembenéznie a

Az emberiség jövőjét attól teszik függővé, milyen megoldásokat, válaszokat sikerül találni ezekre a kérdésekre.Bár az emberiség kilátásai (például a várható életkor vagy az írástudás tekintetében) több területen javultak, mind a gazdaság, mint a társadalom szintjén olyan környezeti problémákkal kapcsolatban. nemcsak az eltérő természeti adottságok, hanem a nagyon változatos társadalmi-gazdasági jellemzők következtében is. Az alkalmazkodást úgy kell megtervezni, hogy mindig a helyi viszonyokhoz illeszkedjen, integrálható legyen a helyi fejlesztési tevékenységekbe, mert így - nem idegen elemként - nagyobb eséllyel lesz sikeres Milyen problémákkal kell szembenézniük a járművek tervezőinek? Sorold fel a tervezéskor figyelembe veendő szempontokat! Kérnék egy kis segítséget : Hamarosan olyan baktériumokkal kell szembenéznie az emberiségnek, amelyeket képtelenség lesz elpusztítani! Írta: Szabó-Kocsis János Ahogyan azt már évekkel az orvostudomány megjósolta, egyre több baktérium és vírus áll ellen az antibiotikumoknak, emiatt rohamosan közeleg az a nap, amikor olyan szuper kórokozók fejlődnek ki.

Az egészségügyi- és környezetvédelmi szakemberek egyetértenek abban, hogy megannyi probléma hátterében a globális felmelegedés húzódik, és amennyiben nem váltunk drasztikusan élet- és szemléletmódot, évtizedeken belül komoly problémákkal kell szembenéznie az emberiségnek gazdasági körülményt kell újraformálni. A csatlakozási tárgyalások eredményeként az ágazatok egy részének olyan korlátokkal kell szembenéznie, amelyek nem teszik lehetővé a termelési volumen növelését. Az újonnan létesítendő gazdaságok berendezkedésének kérdései mellett kell - ami a berendezkedés klasszikus. Ahhoz, hogy megismerjük, milyen problémákkal és kihívásokkal kell szembenéznie a megyének, fontos rész-letesen feltárni a természeti-környezeti helyzetképet, társadalmi és gazdasági viszonyokat. Nógrád megye az Észak-magyarországi-középhegység területén helyezkedik el, térszerkezetének, küls A természeti változások mellett továbbá figyelembe kell venni a humán rendszerekben zajló folyamatokat is, hiszen a klímaváltozás lefolyásában a technológiai fejlesztések, a gazdasági lehetőségek és a társadalmi igények is fontos befolyásoló tényezőként jelennek meg Mozaik digitális oktatás és tanulás. Tetejére. Milyen globális környezeti problémákkal kell szembesülnie az emberiségnek? Milyen problémákkal kell számolnunk? Mekkora az ökológiai lábnyomunk? Mit tehetünk, ha csökkenteni szeretnénk az ártalmakat? Használati útmutató. build a website

A jövőben az emberiségnek sokféle kihívással kell szembenéznie, amelyek alapvetően földrajzi problémákból indulnak ki. A földrajz tantárgy feladata, hogy az ismeretek átadásával és a világban való eligazodáshoz szükséges képességek kialakításával felkészítse a tanulókat ezen problémák kezelésére társadalmi, gazdasági helyzet, a beágyazott személyes tudás, a technológiai kényszer és az anyagi források rendelkezésre állása mellett (HAJNAL K. 2010) a környezettel kapcsolatos mentális szint is meghatározza, ezért tartottam nélkülözhetetlennek a lakosság környezettudatosságát vizsgáló kutatásokat Az akkori vállalatok fele mára kikerült a gazdasági vérkeringésből, és a maradék 50 százaléknak is komoly problémákkal kell szembenéznie. - mondja Tóth Tamás, a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének (MAKISZ) tagszervezete, az Opten Kft. ügyvezető igazgatója területen - természeti-ökológiai, társadalmi és gazdasági téren -, és több - globális, regionális, helyi, személyes - szinten kell megvalósítani. Az emberiség mai állapotát tekintve messze nem fenntartható módon él. Egyre többen látjá Alkossatok 8 csoportot, és nézzétek meg a 3D-jelenetek és a videók segítségével, hogyan, milyen pontokon avatkozik a környezet egyensúlyába egy-egy környezeti vagy társadalmi, gazdasági probléma! Válasszatok egy szóvivőt, aki beszámol arról, milyen tényeket találtatok! levegőszennyezés. globális felmelegedés.

Milyen problémákkal kell szembenéznie a közösségében vagy

lépnünk kell, az emberiségnek ugyanis még nem kellett ilyen komoly és összetett kezelni a tudományos információkat és az ezekből származó forrásokat, milyen informatikai adatbázisok állnak rendelkezésre, mind például a CALIS társadalom, a gazdasági és ökológia egyensúlyának alapját, az élet és a munk Hiányzik az infrastruktúra és a szükséges tôke. A GLOBALIZÁCIÓ ÉS PROBLÉMÁI A gazdaság, a társadalom és a kultúra globalizálódásával az emberiségnek soha nem látott méretû és bonyolultságú problémákkal kell szembenéznie. Olyan korban élünk, ahol tetteink a világ bármely pontján élô embertársainkra, sôt A soktényezős designtervezés egyes korszakait operációs térnek is fel lehet tételezni, amelynek alkotóelemei a társadalmi, a gazdasági, a technológiai, a természeti paraméterek. Ezeknek a paramétereknek az adott korszakra jellemző közös része a realizálási operációs tér, ami magába foglalja a különféle termékek. az emberiségnek. 2. Környezetvédelem fogalma A környezetvédelemnek, mint fogalomnak, számos definíciója létezik, közös ben-nük, hogy mindegyik társadalmi tevékenységnek minősíti. Az ökológián alapul, és humán-centrikus interdiszciplináris tevékenységnek számít. A Környezet- é A természet változatossága választási lehetőségeket ad az emberiségnek akkor, amikor a bizonytalan jövővel kell szembenéznie. A2) A természeti javak sokszor egyenlőtlenül oszlanak el térben és időben, valamint a társadalom különböző rétegei között

Fenntartható fejlődés - Wikipédi

 1. t 9002 és 9003 jelű szabványok adták, amelyek közül választani kell, attól függően, hogy milyen a vállalat tevékenysége, illetve a vállalat tevékenységének mekkora részére kívánták kiterjeszteni a
 2. thogy karrierjének kezdete óta a népesség megtriplázódott
 3. Összefoglalnám, hogy mit értek megfelelő gazdasági társadalmi ismeretek alatt. A gazdaság a társadalom jelentős részének, lehetőleg nagyobb részének átgondolása kétszer vagy többször, úgy hogy ez az átgondolás legyen önálló, kritikai és bizonyítékokkal alátámasztott. Kitérés a vezetés ismereteire
 4. A természeti változások mellett továbbá figyelembe kell venni a humán rendszerekben zajló folyamatokat is, hiszen a klímaváltozás lefolyásában a technológiai fejlesztések, a gazdasági lehetőségek és a társadalmi igények is fontos befolyásoló tényezőként jelennek meg
 5. dig nem látható az Egyesült Államokban, több éven át tartó gazdasági stagnálással kell szembenéznie. a gazdasági alapok sem igazán stabilak napjainkban. Az űrrepülés elérhető lesz az egyszerű emberek számára is. Az űrturizmus 2021-ben új korszakot nyit
 6. Számos nemzetközi szervezet (például Világgazdasági Fórum), illetve kutató (például Gidley J., Kapoor R., Nováky E.) foglalkozik az emberiség jövőjét érintő legfontosabb prob-lémákkal. Smalley R. E. (2003) szerint az emberiségnek az elkövetkező 50 évben a következő problémákkal kell megküzdenie: 1

E jelenségek önmagukban is demonstrálják, hogy az emberiségnek a termé-szeti környezethez való viszonya alapvetően hibás. Az persze már teoretikus elemzés kérdése, hogy miért rossz a viszonyunk a természethez, ennek milyen várható követ-kezményei vannak és lesznek, továbbá miben állna a természet és a társadalom közöt Az új társadalmi igényre és az új választói generációk követelésére leginkább a zöldek tudnak választ adni, ahogy víziót is a XXI. századra. Kulcskérdésnek tekinthető, hogy ebben a folyamatban és átmenetben az európai neoliberális intézményi struktúra mennyire lesz életképes, ha egyáltalán az lesz A New Economics Foundation koncepciója alapján minden évben kiszámolható, mely napon haladja meg az emberiség természeti erőforrások és szolgáltatások iránti kereslete azt a mennyiséget, amelyet a Föld abban az évben regenerálni tud. 2012-ben ez a dátum augusztus 22-ére esett, a folyamat azonban tovább gyorsul, így 2013-ban.

A gyors gazdasági növekedésnek természetesen árnyoldalai is vannak, amely ökológiai katasztrófához és szociális leépüléshez vezethet, ugyanis sem a természeti környezet, sem a társadalmi rendszer nem tud szervesen alkalmazkodni az ilyen gyors ütemű gazdasági fejlődéshez. Az emberiségnek nem fenntartható növekedésre. Az olyan újonnan épült okos városok, mint amilyen a dél-koreai Songdo tehát a település három dimenziója (gazdaság, természeti- és épített környezet, társadalom) közül kettőt magas színvonalon képes kielégíteni, ám a társadalmi problémákra nem kínál megoldást Bár az EU környezetvédelmi és éghajlat-politikája jelentős pozitívumokkal járt az elmúlt évtizedekben, Európának tartósan fennálló problémákkal kell szembenéznie, ilyen például a biológiai sokféleség csökkenése, az erőforrás-felhasználás, az éghajlatváltozás hatásai, valamint az

Milyen problémákkal kell szembenézniük a járművek tervezőinek

 1. Való igaz, az ország csodálatos természeti kincsekkel büszkélkedhetett, és bővelkedett az ásványkincsekben, viszont a világ szélén feküdt, és hatalmas társadalmi problémákkal és szállítmányozási gonddal kellett szembenéznie. milyen is lehet ez a grund..
 2. denképpen magyarázatot kell adni
 3. Az 5-6. évfolyam: A természettudományokban begyakorolt értelmezési, megismerési, tanulási technikák, módszerek fejlesztése. Tájékozódás a földrajzi térben és időben a társadalmi-gazdasági-környezeti folyamatokban, a hazai földrajzi környezetben, a térképen
 4. Mik a falvakban maradó fiatalok társadalmi jellemzői, milyen helyet, szerepet töltenek be a jövőben a települések társadalomstruktúrájában. Az előadás célja a lehetséges elméleti hátterek, korábbi kutatások számbavétele. További kérdés lehet, hogy milyen szociális problémákkal kell szembenéznie a jövőben a falus
 5. féle szinteken, milyen problémákkal kell szembenéznie (ESPON 2006): -Makroszint (Európai Unió), a Pentagon probléma megoldása jelent kihívást, -Mezo (nemzeti) szinten városok közötti munkamegosztás (pl. Budapest és a magyarországi nagyvárosok fejlettségének különböz ősége) optimalizálása a megoldandó feladat
 6. t a Globális Északon. Ennek egyrészt vannak tudományos okai, másrészt gazdasági okai is: a szegényebb országok és társadalmak kevésbé tudnak védekezni a környezeti-éghajlati.

Íme néhány kérdés, amelyre Pascal Fontaine uniós szakértő választ keres Európa 12 leckében című népszerű füzetének 2017-es kiadásában. Pascal Fontaine Jean Monnet egykori munkatársa és a párizsi Institut d'Études Politiques (Sciences Po, Politikai Tanulmányok Intézete) egykori professzora Továbbra is eltérő problémákkal kell szembenéznie a centrumnak, a félperifériának és a perifériának. Ami miatt lehetséges mégis a közös hang megtalálása, az a mindenkit maga alá temető klímaválság, amely nem tesz majd különbséget centrum és periféria között, legfeljebb ideig-óráig lesz lehetősége menekülni.

Hamarosan olyan baktériumokkal kell szembenéznie az

megértsék. Az alapprobléma szempontjából itt most el kell tekintenünk attól a ténytől, hogy már a múlt század végén rendre jelentek meg a cigányságról szóló leírások, s később többen kutatták etnikus specifikumaikat is.3 Milyen problémákkal kell tehát szembenéznünk Az emberiség által felhasznált teljes vízmennyiség 70 százalékát a mezőgazdaság veszi igénybe, számos térségben öntözés nélkül nem lehet termelni. Egyre több ország van azonban, amelynek vízhiánnyal kell szembenéznie. 2020-ra 75-250 millió afrikai szenved majd vízhiányban Nézd csak meg a legújabb a cuccaid márkáját, majd nézd meg hol és milyen körülmények között gyártották! - ezzel indít a péntek-szombaton zajló ingyenes rendezvény meghívója, majd érzelmesebbre vált: A globalizációval az emberiségnek soha nem látott méretű problémákkal kell szembenéznie A homok iránti kereslet drasztikus megnövekedése miatt könnyen lehet, hogy hamarosan homokhiánnyal kell szembenéznie az emberiségnek, és az sem kizárt, hogy a természetes nyersanyag teljesen eltűnik a Föld színéről - kongatták meg a vészharangokat a szakértők szeti, társadalmi-gazdasági és politikai kulturális környezetével. [8] Az ember a környezetét szennyezésekkel, illetve szennyezéshez nem köthető tevé-kenységgel is képes pusztítani. A környezetszennyezés folyamatjellegű, mindig valahon-nan ered,3 valamilyen közegben terjed, majd eléri a környezetszennyezés helyét, és az

elő természeti környezetünk mennyiségi és minőségi romlását. 1987-ben az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága Brundtland norvég miniszterelnöknő vezetésével Közös jövőnk címmel egy olyan jelentést adott ki, amelyben a gazdaság gyarapodási szempontjából egy új korszak lehetőségeit vázolta. Az Bevezető állásfoglalás 1 A természet világa 2 Az emberi életközösség 3 A társadalmi közösség 4 A gazdasági közösség 5 A politikai közösség 6 A népek közössége Szociális Hitvallás A Metodista Egyház története folyamán kezdettől kiáll a szociális igazságosság mellett. Tagjai gyakran állást foglaltak olyan vitatott kérdésekben, amelyek keresztyén. gazdasági okokkal nem lehet megmagyarázni. Az alföldi vidéki terek környezeti konfliktusainak jelentős része ugyanis nem csupán az általános gazdasági problémákkal, hanem a megfelelő környezeti ismereteket és szemléletet mellőző, károkozó, vagy éppe ismerete szükséges az elemzések elvégzéséhez. A második rész a vizsgálati csupán ezek okozataként keletkeznek azon társadalmi, gazdasági és környezeti gondok, amelyeket mi helyi problémaként, összességében pedig globális de az egész emberiségnek felelősséggel tartozunk. A bioszféra,

Környezetvédelmi világnap és az újrahasznosított maszkok 1972. június 5. és 16. között tartották Stockholmban az ENSZ Ember és bioszféra címet viselő.. fenntartotta az oly szükséges részvételi kedvet. Jóllehet - mint láttuk - az egyes volt a poliszért és nem fordítva, Athénnek - már csak mérete miatt sem - nem kellett szembenéznie az eltömegesedésből adódó modern problémákkal. Ez azonban csak az érem egyik oldala. Kétségkívül igaza volt Benjamin Constantnak Tudományról általában akkor beszélhetünk, amikor az egyes (társadalmi, természeti vagy lelki) jelenségek tudatos, rendszeres megfigyelésére, vizsgálatára kerül sor. Ennek során három - egymástól teljesen el nem különíthető, egymást részben átfedő - fázist különböztethetünk meg

Ebben az összefüggésben szintén meg kell határozni a használt fogalmakat és szavakat, melyeket a városbiztonsággal használunk. A város és a biztonságérzés : helyzetértékelés A XXI. század urbanizmusa halmozza a potenciális kockázatokat. Ennek függvényében azonosítani kell a kockázatokat egy társadalmi paradigmaváltá Ezeknek az elemeknek kell a fogyasztási, takarékoskodási és a beruházási szokásokat meghatározni. Mind inkább a béke építésére kell nevelni az egyéni, a családi, a közösségi és politikai szinten. Mindannyian felelősek vagyunk a teremtett világ védelméért és megőrzéséért. Ez a felelősség nem ismer határokat Veszélyben a biológiai sokféleség A Földön egymillió fajt fenyeget a kipusztulás, de hazánkban sem sokkal jobb a helyzet Radikális, rendszerszintű változásra van szükség ahhoz, hogy a jövőben ne..

Segítenél, de nem tudod, kinek? Segítünk! - 18+1 szervezet

Novák: a társadalom tele van feszültséggel, a problémákkal szembe kell nézni - idetartozik a cigánykérdés és az EU-hoz fűződő viszonyunk is 2015-08-05 08:40 Kapcsolódó:- 'Nem a magyarság része a cigány népességrobbanás' - Novák-interjú a Magyar Nemzetben a Jobbikban elférő stílusokról- Novák Előd. Amint említettem azonban az országok között nincs légiteret elzáró fal. Az, hogy egy országhatár melyik oldalán van egy atomerőmű, tulajdonképpen nem sokat számít. Biztos vagyok, hogy meg fogjuk oldani az atomenergia biztonsági és egyéb kérdéseit, az emberiségnek szüksége van erre az energiára A fenntartható fejlődés mint gazdasági, társadalmi, politikai cél. amire az emberiségnek életszínvonala fenntartásához szüksége lenne. Emiatt az emberiségnek, ha a népességgyarapodás a fejlődő országokban nem mérséklődik, komoly problémákkal kell szembenéznie. A demográfusok ma azt feltételezik, hogya XXI.

Hogyan készülhetünk fel a klímaváltozás által indukált

A Koncepció funkciója: Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) az ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva egy hosszú távú jövőképet, valamint fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg. Ezek alapján kijelöli a 2014-2020-as fejlesztési időszak nemzeti, szakpolitikai súlypontjait A kapitalizmusra úgy gondolunk, mint a gőzgép feltalálása, az ipari forradalom és termelés lehetőségével beálló szükséges társadalmi-gazdasági változásra. Pontosabban - és ez lényegi szempont- nem semleges változásként, hanem magát a változást pozitívumként értékelve. Őszintén szólva én ezt máshogy látom A szociális munka nélkül a lakosság jelentős hányadát szinte semmi nem védené az egyre növekvő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek negatív hatásaitól, amik várhatóan a 21. században is sok ember, család és közösség életét befolyásolják majd. A szociális munka identitás

Tehát bármennyire jelentős a nemzetépítés, az olyan tényezők, mint a természeti erőforrások rendelkezésre állása, a gazdasági és társadalmi fejlődés szintje, valamint a gazdasági növekedés és a társadalmi változás mértéke éppen ennyire fontosak, ha nem fontosabbak Nos, hogy egy adott politikai (és gazdasági) rendszer mennyire rossz, ennek egyfelől alkalmas mércéje lehet minden olyan társadalmi probléma, ami csak folytonosan súlyosbodik és kezelhetetlenné válik. Tehát minél jelentősebb problémákkal szembesülünk, annál nagyobb gondok lehetnek magával a társadalmat működtető rendszerrel Az, hogy a civil társadalomnak milyen autonómiája van, nagymértékben az adott gazdasági és társadalmi rendszer jellegétől függ.5 Elsősorban olyan országokban virágoznak, ahol a demokratizálódási folyamat lehetőséget ad a hivatalos hatalom mellett egy másik közeg kialakítására A megbeszélésetika végső indokolása ennélfogva kettős: Egyrészt - Jonasnak megfelelően - racionálisan érveli meg, hogy az emberiségnek a jövőben is kell lennie; másrészt - Jonastól eltérő értelemben válaszolja meg a kérdést, hogy vajon lehetséges-e az emberi méltóság és létmegőrzés etikáját úgy képviselni.

Mozaik digitális oktatás és tanulá

mért gazdasági gyarapodás 128-szoros növekedést mutat (Vida G, 2011. 770). A civilizációs problémák ökológiai problémákkal egyidejűleg jelentkeztek, amelyek veszélyeire egyre gyakrabban figyelmeztetik az emberiséget. Antropogén klímaváltozás, növekvő társadalmi egyenlőtlenségek, olajcsúcs, növekvő élelmiszerárak A két fogalom konkrét ismertetése előtt érdemes egy összetett gyakorlati példával szemléltetni a világon ma folyó környezetpusztítást és szennyezést, valamint az azzal szervesen összefüggő gazdasági, társadalmi, politikai és egyéb kérdéseket ahhoz, hogy értsük, adott esetben milyen nagyságú és mélységű globális. Az, hogy a civil társadalomnak milyen autonómiája van, nagymértékben az adott gazdasági és társadalmi rendszer jellegétől függ. 5 Elsősorban olyan országokban virágoznak, ahol a demokratizálódási folyamat lehetőséget ad a hivatalos hatalom mellett egy másik közeg kialakítására. Működésük, szerepük nem.

A fiktív javak mennyiségének azonban nem kell ilyen korlátokkal szembenéznie, hanem akár a végtelenségig nőhet. ( Eric Zencey, ferdítés általam) Ahol a természet törvénye ütközik a társadalom törvényével, ott a természet törvénye lesz az erősebb. Aki mást állít, az vagy hazudik, vagy téved László Ervin* Globális problémák - a Római Klub szemlélete és hatása Ez a tanulmány azt vizsgálja, milyen a Római Klub szemlélete és hatása a globális problémák értelmezésében, és milyen kezdeményezések születnek ezen értelmezések nyomán. A Világméretű problémák és értelmezésük1 című tanulmánnyal megegyezően, azt a problémát nevezzük globálisnak.

Céginformációs szemléletváltást hozott a válság

Ugyanis szerintem nem kell ahhoz kinyiffantani az emberiség 90%-át, hogy mindenki boldogan élhessen ezen a bolygón. Nem kell más ehhez, mint az értelem és az érzelem együttes alkalmazása, a tudomány és a spiritualitás, a tudás és a szeretet, és akkor megtaláljuk a középutat. Törlé A fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés globális kiterjedésű témája évtizedek óta foglalkoztatja az emberiséget. Mert tudatára ébredt annak, hogy a Föld természeti erőforrásai egyre fogynak, és változtatni kell a fogyasztási szokásokon, a termelési módszereken, az életvitelen Társadalmi kísérleteket lehet végezni, nemi szerepeket átalakítani, női társadalmi funkciókat módosítani, de Isten által a világnak adott természeti törvényeket a sarkaiból kiforgatni - nos, az nem vezet jóra. Nem tudom, hány pofon kell az emberiségnek, hogy ezt felfogja. Attól tartok, akármennyi se elég

A feladat az első világháború utáni magyar történelemre vonatkozik. Mutassa be a források és ismeretei alapján, milyen problémákkal kellett szembenéznie a Károlyi Mihály nevével fémjelzett polgári demokratikus kísérletnek! (rövid) A feladat a XX. század magyar történelméhez kapcsolódik De az is világos, hogy az emberek számára a jelenlegi szorult helyzetből az egyedüli kiút csakis az lehet, ha a globális, a kollektív élet szintjén hoznak racionális döntéseket. Ebből logikusan azonban az következik, hogy az antropocén korszakban sokkal inkább szükség lesz a felvilágosodásra (azaz a rációra), mint. Ez volt annak a szociális gazdasági szereplők részvételével tartott ülésnek az üzenete az európai intézmények számára, amelyre Strasbourgban - a szociális gazdaság 2019-es fővárosában -, a szociális vállalkozások 4. európai napja alkalmából került sor - éppen akkor, amikor az Európai Parlament zöld utat adott.

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk jelentős gazdasági, társadalmi változásokat fog hozni, amely kihat a természeti környezetre is. A fejlesztési források infrastruktúra-beruházás és versenyképesség orientált felhasználása valószínű a csatlakozás káros hatásait fogja erősíteni szemléltetni a világon ma folyó környezetpusztítást és szennyezést, valamint az azzal szervesen összefüggő gazdasági, társadalmi, politikai és egyéb kérdéseket ahhoz, hogy értsük, adott esetben milyen nagyságú és mélységű . globális problémával. állunk szemben

természetét és súlyosságát, nemcsak az eltérő természeti adottságok, hanem a nagyon változatos társadalmi-gazdasági jellemzők következtében is. A várható változásokhoz való alkalmazkodást úgy kell megtervezni, hogy az a helyi tudásra és ismeretekre messzemenően épülve mindig a helyi viszonyokho Az igazán nagy gondot az okozta, hogy érvényüket vesztették a régi mércék. Egyszerre csak nem volt mi alapján megítélni, miért mi jár, milyen teljesítmény számít sikernek, milyen sikerrel mekkora eredményt lehet elérni, milyen életet lehet kialakítani, s mi az, ami kudarchoz vezet Az emberi társadalom és civilizáció fokozatos fejlődésének elősegítése A főszeráfok szüntelen küzdelmes munkálkodása* Neal Waldrop írása Derwood (Maryland, U.S.A.), 2011. március 22. 114:6.1 a bolygó felügyeletét ellátó főszeráfo