Home

Difer mérés 2022

  1. A Difer adatszolgáltatás kizárólag elektronikus formában történik az Oktatási Hivatal által készített program segítségével. A létszámadatokat egyéb formában (pl. levél, fax) nem kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak. Az elvégzett vizsgálat anyagát szintén nem kell megküldeni a Hivatalnak
  2. Nagymácséd, Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda- szeptember 19. és október 17. Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 10. További információk a mellékelt felhívásban találhatók. CPI_DIFER-képzés_Felhívás A tanulók DIFER mérése - szeptember végén és október folyamán, egyéni egyeztetés alapján
  3. den területen 5 fejlődési szakaszt különít el. Előkészítő, kezdő, haladó, befejező, optimum. Egy nagycsoportos gyermek akkor tudja többé-kevésbé kudarcok nélkül teljesíteni az első osztályt, ha képességei már az utolsó két szakasz valamelyikében helyezkednek el. Ha még csak az előkészítő vagy.
  4. t a Dunaszerdahelyi Vámbéry Ár
  5. a) A szakmai műhelyben történő fejlődés és fejlesztés folytatása - DIFER- mérés és -fejlesztés, gyakorlati képzés. Foglalkozásvezetők - bemutató foglalkozás és megbeszélés: Hajnovič Gabriella, Várgedei Óvoda. Helyszín: Várgede, Óvoda. Időpont: 2019. április 26., 9.00 - 15.0
  6. den településén - Méhkerék, Geszt, Sarkad, Zsadány, Okány, Sarkadkeresztúr, Kötegyán. 2019-11-20. Tematikus baba-mama klub 2019-01-17.

DIFER (A diagnostic system of assessment and criterion-referenced development) is a standardized Hungarian school readiness test battery (Nagy, Józsa, Vidákovich, & Fazekasné, 2004a). It. Azoknak a szülőknek, akiknek a gyermeke mostanában kezdte meg az iskolát, ismerősen csenghet a DIFER kifejezés. Egyfajta teszt ez, amivel a kisdiákokok fejlődését, fejlettségét vizsgálják. Ezekre a vizsgálatokra általában a tanév első heteiben-hónapjaiban kerül sor. Megannyi kérdés merülhet fel.. eredménnyel. A 2018-2019- es nevelési évben neveltségi szint eredményünk 94 %-os lett. DIFER mérés eredményei: 5 éves korú gyermekeknél az el őző 2 nevelési évet vizsgálva a beszédhang-hallás területen mutatkozik 14%-os fejlődés. A többi részterületen jelent ősebb eltérés nem volt Országos mérés, értékelés Az 1. évfolyamos tanulók előzetes DIFER mérése 2019. október 11.-ig. Az előzetes mérésről az adatszolgáltatás határideje: 2019. október 25. DIFER- vizsgálatok elvégzése a kiválasztott tanulókkal: 2019. november 29-i DIFER felmérése 2019. október 11. DIFER adatszolgáltatás 2019. október 25. DIFER mérés elvégzése 2019. november 29. Őszi szünet 2019. október 26.- 2019. november 3. Utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek) Első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő) Téli szünet 2019. december 21.-2020. január 5..

Dátum Megnevezés. 2019.09.04. Szakmai műhelymunka 2019.09.06. Egészségügyi szűrővizsgálat. 2019.09.10. - szülőértekezlet. 2019.09.11. Báb előadá DIFER-mérés 1.o.: 2019. november 29-ig (okt.11-ig felmérés, okt. 25-ig jelentés) Témahetek (évfolyamok közt arányosan elosztva): a) Pénz7: 2020. március 2 - 6. közöt DiFeR mérés első évfolyamon (érintettek felmérése 2019. október 11-ig, OH-nak jelentés 2019. október 25-ig, DIFER mérés 2019. november 29-ig). NETFIT®, a tanulók fizikai állapotának, edzettségének vizsgálata: 5-8. évfolyamon 2020. január 8. és 2020. április 24. között kell megszervezni. A mérés eredményei A mérés lebonyolítása 2019. október 18.. 2019. október 25. magyar és matematika szakos tanárok E-Dia nagyterület mérések 3. évfolyam 2019. október-november Csonkáné Détár Ágnes DIFER létszám jelentése 2019. október 25. Kovács Gábor Az év végi nyelvi mérés előkészítése 2019. október 30. igazgató nyelvszakos tanáro

Elsősök DIFER mérése 2019. október 11-ig a fejlesztésre szoruló tanulók körének felmérése. DIFER-mérés 2019. október 25-ig az OH felé kell jelenteni A vizsgálatokat november 29-ig kell elvégezni. 2020. január 13. matematika szintfelmérés 8. évfolyam (iskolai) 2020. május 11. történelem szintfelmérés 6. évfolyam (iskolai DIFER mérés 1. oszt. 2019. október 11-ig felmérni az érintettek körét - október 25-ig jelezni az OH-nak, november 29-ig a vizsgálatot el kell végezni. NETFIT A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat: 2020. jan. 8-ápr. 24. Diákközgyűlés: 2020. március 17. kedd 14.00. A 2019-20-AS TANÉV HELYI RENDJE 2019. augusztus VIII. 26. (hétfő) Alakuló értekezlet VIII. 27. X.11-ig (péntek) Difer-mérés jelentése az OH-nak X. 15. (kedd) A kézmosás világnapja X. 16. (szerda) Pályaválasztási szülői értekezlet Idegen nyelvi mérés (6. és 8. évfolyam) V. 27. (szerda) Országos mérés (6. és 8.

Difer Mérés 201

Mire jó a Difer-mérés? Kölökne

Tanulási készségek diagnosztikus mérése DIFE

A Difer mérés első osztályban történik.. A tanítók javaslata alapján az erre kiképzett fejlesztő pedagógusok végzik el. A tapasztaltak alapján részesülnek a gyerekek megsegítésben, vagy nagyobb gondok esetén a Pedagógiai Szakszolgálathoz irányítják őket. Év eleji- félévi- és év végi tantárgy DIFER - Megfigyelés vagy mérés? - Ismerkedés a DIFER (Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer) mérőeszköz csomaggal, a 7+2 képességterület tesztjeivel..

Kritériumorientált mérés | 7

DIFER (Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer) és szakmai

DIFER mérés 1. évfolyamon: 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelete szerint Netfit mérés: 2020. január 8. és április 24. között feltöltési határidő: 2020. május 29. Iskolai kórusok, énekkari foglalkozások időpontjai: a székhelyen: alsó tagozat számára: 1-2. évfolyam A hét hétfő 1200 3-4. évfolyam A hét kedd 130 Difer mérés elvégzése 2019. november 25-ig kell megtörténjen. A középiskolai felvételi központi írásbeli vizsgáit az érintett gimnáziumokban és szakgimnáziumokban 2020. január 18-én tartják meg 10 órai kezdettel. Tanítás nélküli munkanapok iskolánkban a 2019/2020-as tanévbe

Óvodai DIFER mérés, egyéni fejlesztés - Gyerek Esély Progra

SZMSZ 2019.08.26. Törvényi szabályzóknak való megfelelés. Pedagógiai Program 2019.08.26. Törvényi szabályzóknak való megfelelés. -homogén csoport beemelése, DIFER mérés -Madárbarát óvoda cím elnyerésének rögzítése -tehetségígéretek gondozásának bővítése -új melléklet: Csicsergő Nyelvi Tehetségműhel c) DIFER mérés 1. osztályosok mérése 2018. október 12-november 30. d) NETFIT mérés: felső tagozat 2019. január 9. és 2019. április 26. között kell megszervezni

DIFER mérés: 2019. október 11-ig (1. osztály) Fizikai állapotmérés: A 2019/2020. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak - az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatás kivételével - Gyermekek fejlettség állapotának mérése Difer mérőeszközökkel. Partneri igény és elégedettség mérések (önértékelésekhez kapcsolódóan és egyéb mérések) Vincze Mónika Az igazolatlan hiányzások minimalizálása folyamatosan Vicziánné Vincze Mónika Óvónők DIFER mérés elvégzése 2019.11. 30. Óvónők.

DIFER mérés az 1. osztályban. A kompetencia mérések eredményeit figyelemmel kísérik. Fejlesztő pedagógusok saját tesztekkel mérik fel a tanulókat. (Interjúk) 1.8.27. A tanulók értékelése az intézmény alapdokumentumaiba A téli szünet 2019. december 21-től 2020. január 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő) Tavaszi szünet. 2019. november 29-ig DIFER-mérés. DIFER - mérés: 2018. november 30. (péntek) tanulók fizikai állapotának-edzettségének mérése: 2019. január 9-április 26. célnyelvi mérés: 2019. május 15. (szerda) írásbeli idegen nyelvi mérés: 2019. május 22. (szerda

2019-2020. TANÉV intézményvezető Karcag, 2019. szeptember 3. 2 / 40 - DIFER - mérés, értékelés - Adatszolgáltatás segítése 5. Nyíriné Kátai Katalin osztályfőnök (3.a) Tűzvédelmi, katasztrófavédelmi, munkavédelmi felelős - Intézmény arculatána c) Tanulói teljesítmények mérése osztályonként, témakörönként Határidő: folyamatos d) DIFER követő mérése Határidő: 2019. február 28. e) Idegen nyelvi szövegértési készség írásbeli mérése 6. és 8. évfolyamon (angol) Ideje: 2019. május 22 Időpont. Megnevezés: Felelős. 2019. október 22. DIFER jelentés. Bodnárné Bátori Katalin. 2019. december 4. DIFER mérés határidő. Bodnárné Bátori Katali 2019/2020. TANÉVI MUNKATERVE ÉS A TANÉV RENDJE A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek szülőföldje és sok-sok kötelessége. (Tamási Áron) N a g y b e r k i, 2019. szeptember 26

(PDF) DIFER Programcsomag: Diagnosztikus fejlődésvizsgáló

Beérkezett 2019. június 24. Átdolgozva 2019. október 31. Elfogadva 2019. november 5. időszakos önfejlődési mérés első és második szűrése között 12 óvodai hét telt el. A 16 kérdésből álló felmérő teszt összeállításánál mintaként a DIFER állapotfelmérő teszt feladatmintái, a GMP diagnosztikai teszt. DIFER mérés Mihálkovics Erika 2020. szeptember 21. és 2020. október 12. között személyes tanulói 8. oszt. tanulók sikeres pályaválasztást és továbbtanulást megalapozó kompetenciák kötelező vizsgálata Kocsis Ildikó, Bencze Beáta Kovácsné Bejczi Marianna 2021. január 11. és 2021. április 23. közöt Difer mérés az 1. évfolyamon: november 8.. Alsós szavalóverseny: november 21. Nyílt nap szervezése 1-8. évfolyamon: november 23. Magyar Tudomány Napja: november utolsó hete: Iskolai rajz kiállítás: december: december 6. Mikulás disco: december 6.. Télapó ünnepség osztálykeretben: december heteiben: Adventi készülődés. 22-23. DIFER mérés 26-30. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 26. alakuló értekezlet 28. szakmai továbbképzés (Romi-Suli Könyvkiadó) 29. szakmai továbbképzés (számítástechnika) 30. tanévnyitó értekezlet SZEPTEMBER 2. tanévnyitó ünnepély, első tanítási nap 2. felsős sportnap 9-20 2019/2020-as nevelési évben az átdolgozott Egyéni fejlődési naplóban az egyéni fejlesztési, felzárkóztatási tervek, a tudatosabb értékelések megvalósítása, a gyermekek mérése DIFER mérőeszközzel próba jelleggel: az óvodai élet utolsó évében, bemeneti mérés október 15-ig, kimeneti mérés: június 15-ig

Mi fán terem a DIFER? Kölökne

BOLDOG SÁNDOR ISTVÁN KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA - MUNKATERV2019/2020 2 Tartalom 1. A munkaterv tartalmi elemeire vonatkozó jogszabályi háttér:..... 1. Pályaorientációs nap osztályfőnökök 2019.09.27. péntek Diákok, pedagógusok 2. Őszi nevelési értekezlet intézményvezető 2019.12.07. szombat 8 óra NAT, kerettantervek megbeszélése GMP, DIFER értékelése 3. Tavaszi nevelési értekezlet intézményvezető-helyettes 2020.04.15. szerda 8 óra TÉMAHETEK megbeszélés 2018. november 30-ig. DIFER mérés 1. évfolyamon. 2019. május 29. Kompetencia mérése 6. és 8. évfolyamon. 2019. március 22. Szóbeli idegen nyelvi mérés 6 (csak tagozat). 8. évfolyamon 2019. május 22. Írásbeli idegen nyelvi mérés 6. 8. évfolyamon 2019. január 9. - április 26. A tanulók fizikai állapotát felmérő. 2019/2020. NEVELÉSI ÉV DIFER mérés eredményeit DIFER naplóban rögzítjük. Az iskolába menő gyermekek tudását, fejlettségi szintjét ezen eredmények alapján értékeljük, s a szülőkkel való egyeztetés után, a törvényi változásoknak megfelelően

DIFER - Megfigyelés vagy mérés? - Ismerkedés a DIFER (Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer) mérőeszköz csomaggal, a 7+2 képességterület tesztjeivel:.. 2019. Idősek köszöntése az ÖNO-ban 1. és az 5. évfolyam, Kocsis-Savanya Imréné 2019.09. DIFER-mérés tanítók, gyógypedagógusok iskolavezetés 2019.10.01. zenei világnap művészeti iskola, munkaközösségvezetők Kazi Mária 2019.10.1-5. aradi vértanúk emléknapja osztályfőnökök Szűcs Katalin 2019.10.02 Ennek eredményeként a 2018/2019 tanévtől 13 új intézmény kezdte meg felmenő rendszerben 1-3-5. évfolyamon a mérés alapján végzendő fejlesztő munkát. Így jelenleg már 23 székhelyintézményben 467 pedagógus végzi a kritériumorientált diagnosztikus mérési fejlesztési rendszer alapján 4181 diák fejlesztésé

30. DIFER mérés elvégzésének határideje Lehmann-Sinkó Marianna DECEMBER Feladatok, tevékenységek, események Felelős 3. Fogadóóra 16:00 - 18:00 Minden pedagógus 6. Mikulás Nap Osztályfőnökök kiírás szerint Lotz szövegérési verseny nevezés határidő-iskolai forduló Takácsné Köteles Anik Célzott partneri igény-elégedettség mérés bevezetésére kerül sor a 2017-2018 nevelési évben. 4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 4.1.6. A munkaközösségek bevonódásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, értékelése Első osztályosok DIFER mérése szükségesség jelzés: október 9. (péntek) 1. osztály: Megemlékezés a Köztársaság kikiáltásáról : október 22. (csütörtök) 11 óra: falu szintű: Őszi pedagógiai napok: október 10-22. Diákközgyűlés diákképviselőkkel: október 22. ünnepség utá Kedves Szülők! A 2014. évi DIFER-mérés eredményeit megtekinthetik. 2014. június 25-én 8-16 óráig az alsó tagozat épületében, az intézményvezető-helyettesi irodában

2019 intézményi önértékelés - Pili

a 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről A tanév helyi rendje Első tanítási nap: 2019. szeptember 2. Utolsó tanítási nap: 2020. június 15. Tanítás nélküli munkanapok időpontja és felhasználása Időpont Program Felelős 2019. szeptember 23. Ötödikesek napja Gavallér Lászlóné és Kerecsányin Tibor. A Nagykállói Általános Iskola és a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola TÁMOP 3.1.4. B-13/1-2013-0001 Köznevelés az iskolában Partnerség és hálózatosodás modul III. ütem elnevezésű projektben vesz részt, mely során mi, koordinátorok több programot szerveztünk, amivel a drogfogyasztás veszélyeire hívtuk fel a tanulók figyelmét (péntek) 9 óra félévi értekezlet 2019. március OKM mérés elemzése 2019. június 10. hétfő 16.00 év végi osztályozó értekezlet 2019. június 27. 9.00 tanévzáró értekezlet Minden hónap Vezetői értekezlet Minden hónap harmadik keddje 16.00 Információs értekezlet. 3.4. Iskolai ünnepélyek, megemlékezése

DIFER mérés az 1. osztályban. 2021. jan. 11 - ápr. 23. Tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 5-8. osztály. 2021. május 26. Anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálata. 2021. május 19. Idegen nyelvi szövegértés mérése 6. és 8. évfolyamo 2019.08.30. Tanévnyitó értekezlet. 2019.09.02. Tanévnyitó ünnepély. 2019.09.27. Levelezős tanulmányi versenyekre benevezések. 2019.09.20. Papírgyűjté Javító vizsga: 2019. augusztus Egyéb DIFER mérés 1. oszt. 2018. október 12-ig felmérni az érintettek körét - október 26-ig jelezni az OH-nak, november 30-ig a vizsgálatot el kell végezni. Felelős: a továbbképzésen részt vett kollégák: JSI, KI, GBN, KH NETFIT A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat:. 2020. 08.31. 08:00-13:00: Tankönyvátadás a 2-5. évfolyamon: 09.01. 08:00: Tanévnyitó ünnepség (1. és 8. évfolyam az udvaron, a többiek osztálykeretben 2 Kedves Kollégák, Szülők és Gyermekek! A 2018-2019-es nevelési év munkatervének elkészítését a gyermekek mindenekfelett álló érdekei és kívánságai motiválták.Az elmúlt év gyermeki elégedettség vizsgálat eredménye azt sugallja, hogy több kirándulásra és szabad játékra van szükség

Naptár - Kezdőla

2019.05.14 május 11. hétfő sajtó Országos KGYTK Budapest Kiss Albert május vagy június DÖK nap (KIRÁNDULÁS) tanítás nélküli munkanap Cseh Németh Zsuzsanna, Ács Klaudia május 20. szerda idegen nyelvi mérés OKÉV Tanainé Szeghy Rita május 27. szerda szövegértés, matematika OKÉV mérés Tanainé Szeghy Rit Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében meghatározott méréseket, értékeléseket a 2019/2020. tanévben a Hivatal szervezi meg 2020. május 27. napjára. Célnyelvi mérés: 2020. május 13. Írásbeli idegen nyelvi mérés: 2020. május 20; Difer: 2019. október 11-i

DIFER mérés előkészítése, Bolyai Matematika Csapatverseny (körzeti forduló) Posted on 2019-10-11 2019-10-07 Author igazgato. Térkép nem érhető el. Időpont Date(s) - 11/10/2019 Egész napos. Helyszín Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola. Kategóriák Nincs Kategóriá 5 évesnek mennyi a normális Difer tex az óvodában? Figyelt kérdés. 2019. máj. 3. 16:01. 1 2. DIFER - Megfigyelés vagy mérés? - Ismerkedés a DIFER (Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer) mérőeszköz csomaggal, a 7+2 képességterület tesztjeivel Augusztus 22-én várunk minden érdeklődőt!.. B 1.24 A DIFER-mérés elemzése Havlikné Rácz Andrea 2017. február B 1.25 Médiahasználat óvodáskorban Dr. Magyar Ágnes 2017. február B 2 Egészséges életmód B 2.1 Egészséges életmódra nevelés Novákné Borsos Ildikó 2000. december B 2.2 Jót enni Kundakker Ferencné 2000. december B 2.3 Autogén tréning - óvodásoknak i Kijelentjük, hogy a rendelkezésünkre bocsátott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személy részére nem adjuk ki, kizárólagosan a hirdetés megjelenítéséhez és nyilvántartásához használjuk fel

A 11/2019.(VII. 3.) EMMI rendelet alapján a 2019/2020. tanév időbeosztása az alábbiak alapján alakul.. A tanítási év első tanítási napja 2019. szeptember 2.(hétfő) Az utolsó tanítási napja 2020. június 15.(hétfő) A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart.; Az iskolák 2020. január 31-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első. Pályázati adatbázisban szereplő azonosítószám: 2/2019 Pest megye, 2089 Telki, Harangvirág utca 3. Készítette: Petrovszkiné Krizsán Adrienn - Tanköteles korú gyermekek iskolakészültségének mérése -DIFER - Pályázatírás (Intézményi eszközfejlesztés, IPR A DIFER hét tesztjének az A tanulmány első részében egy rövid történeti áttekintés után arra próbálok választ nyújtani, hogy lehet-e definiálni az iskolaérettséget, és hogy mi lehet egy jó meghatározás alapja, melyek Mivel a teszt felvétele 5 éves korban történik, ad időt az eset-leges korrekcióra

•DIFER mérés(óvodák és általános iskolák) •Országos kompetenciamérés •élnyelvi mérés •Idegen nyelvi mérés •Természettudományi mérés •Kiegészítő mérések -Core-teszt, próbamérés •Nemzetközi mérések: - TIMSS 2019 főmérés •EFOP 3.2.15: médiaműveltség mérés A 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet alapján a 2019/2020. tanév időbeosztása az alábbiak alapján alakul. A tanítási év első tanítási napja 2019. szeptember 2. (hétfő) Az utolsó tanítási napja 2020. június 15. (hétfő) A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart

Az online DIFER méréssel kiváltható-e az Oktatási Hivatal DIFER mérése? Nem, a két mérés teljesen független egymástól. Az online DIFER mérésünk csak a számítógépre adaptálható feladatokat tartalmazza, tehát nem fedi egy az egyben a papíralapú DIFERt A mérés két alkalommal történt. Elčször az elsč osztály elején, az elčkészítč idč-szakban, a kontrollmérés pedig a harmadik osztály végén. A két mérés között minden tantárgy tanítása során, a tanítási órákba ágyazva, a DIFER-mérés eredményei alapján személyre szabott képesség- és kész DIFER mérés, s megtörtént a hathe-tes időszak utáni értékelés kiadása is. • Október 24-én az óvónők hospitáltak az 1. osztályban. • Az Állatok világnapja alkalmából ta-nulóink munkáiból kiállítást szerve-zett Máténé Kiss Marianna kolléganő. • Október 23-a tiszteletére hagyomá Az osztálytanítók 1. osztályban nyilatkoznak a DIFER vizsgálat alkalmazásáról 2018. október 20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi 2019. május 22. Idegen nyelvi mérés a 6. 8. évfolyamokon 2019. május 29. Országos kompetenciamérés 6., 8. évfolyamos tanulók . 1 DIFER jelentés szünet előtti utolsó tanítási nap 2018.dec.27- 2019. jan. 2. Téli szünet 2018. szeptember 28. 1.nap. péntek. A tanév rendje 2018/19-es tanév. 2019. január 9. - április 26. NETFIT Fizikai állapot mérése 2019. január 22. kedd A magyar kultúra napja 2019. január 25. péntek. Első félév vége. 2019.12.14. (szombat) iskolánkban pihenő nap lesz, mert belső munkanap áthelyezéssel 2019.10.12-én (szombat) napon dolgozzuk le. Országos mérések: DIFER MÉRÉS: - Résztvevők köre: 1. évfolyam - Szűrés 2019. október 11-ig - Mérés időpontja: 2019. október 12-től 2019. november 29-ig