Home

Alacsony aktivitási ráta

Stagnáló foglalkoztatottság- alacsony aktivitási rát

A 2004. június-augusztusi időszakban a foglalkoztatottak száma 3 millió 904 ezer fő, a munkanélküliek száma 247 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 5.9% volt - közölte a KSH. Az adatok lényeges változást nem mutatnak a korábbi hónapokhoz képest. A foglalkoztatási ráta nemzetközi összehasomnlításban is meglehetősen alacsony

Emelkedő munkanélküliség, alacsony aktivitási ráta

  1. dkét nem esetében meghaladja a 15-74 éves népességnél mért növekedést
  2. Az aktivitási ráta alakulása nemek szerint a 15-74 évesek közt (%-ban) - Infogram. Az ÁSZ elemzése bemutatja, hogy a gazdasági aktivitás a 15-74 éves korúak körében 2006-2009-ig csökkent, majd 2011-től 2016-ig annak ellenére javult (55,2 %-ról 61,1%-ra), hogy a korosztályos népesség létszáma 2,7 százalékponttal.
  3. Munkanélküliségi ráta. Ez az arányszám a munkanélkülieknek a teljes munkaerő-állományon belüli részarányát mutatja. Aktivitási vagy részvételi (participációs) arány. Ez az arányszám a gazdaságilag aktívak és a munkaképes korú népesség számának hányadosaként képezhető
  4. alacsony aktivitási ráta Magyarországon a munkaképes korú lakosság 60 százaléka dolgozik vagy keres munkát. A munkavállalási hajlandóság különö-sen alacsony az 55-64 évesek között, amit jelentős részben a nyugdíjra és nyugdíjszerű ellátásra jogosultak körének nagyarányú kibő-vülése magyaráz. gyorsan növekv
  5. Ez az alacsony aktivitási ráta legaggasztóbb mozzanata. Az ő esetükben az inaktivitás többnyire már nem magyarázható a tanulással - bár más irányú elfoglaltság szóba jön természetesen a 15-24 éves n ők egy részénél, és további néhány kisebb csoportnál - így jelent ős mértékben tükrözi a szóban.
  6. t a munkanélküliség alakulását. A munkanélküliség jelentős mértékben, töb

vedelmek eltitkolására. A romlott adómorál tovább csökkenti az eltartók-eltartottak amúgy is alacsony arányát, ami kénysze-rûen tovább hajtja felfelé az adóterhelést. Magyarországon a fenti séma tünetei jól láthatók. A 15-64 éves korosztályban az aktivitási ráta bár 1997-es mélypontjáról fo A 2018-as évet munkaerőpiaci szempontból alacsony aktivitási szint, Romániához képest kisebb foglalkoztatottsági ráta és alacsony munkanélküliség mellett zajló gyors gazdasági szerkezetváltás jellemezte Erdélyben. A mezőgazdaság visszaszorulásával párhuzamosan egyre magasabb az ipari ágazatban dolgozók száma és aránya

Elemzés az alacsony aktivitású társadalmi csoportok

A 15-64 évesek között pedig 1,6 százalékponttal 70,4 százalékosra emelkedett az aktivitási ráta. Rekord alacsony szinten a munkanélküliség. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője elmondta: Magyarországon még soha nem volt ilyen alacsony, 230 ezernél is kevesebb a munkanélküliek száma A munkaerőhiány fő okai között lehet említeni a kedvezőtlen demográfiai folyamatokat, de a fokozódó elvándorlás, az alacsony aktivitási ráta és a még fennmaradó munkaerő tartalék alacsony képzettségi szintje is hozzájárul a gondokhoz. Kiemelte: a munkaerőhiány nem egységesen érinti Magyarország régióit Ez azt jelenti, hogy míg 2015-ben 100 foglalkoztatott 141 inaktív egyént tartott el, 2060-ban 100 foglalkoztatottra 155 inaktív egyén juthat majd. Ez alapján a nemzetközi összevetésben alacsony magyar aktivitási ráta további növelésével jelentősen mérsékelhetőek az elöregedés gazdasági hatásai Magyarországon nem a munkanélküli ráta magas, hanem a foglalkoztatottak száma alacsony, tehát az aktivitási ráta is alacsony, ami azt jelenti, hogy mindössze 4,2 millió ember jelenik meg a munkaerőpiacon, valamint a 15-74 közötti korcsoportban a 3,9 millió foglalkoztatottnak el kell tartani ugyanennyi nem foglalkoztatott embert Magyarországon az egyik legnagyobb gazdasági problémát az alacsony aktivitási ráta jelenti. Európában az aktív korú emberek 65 %-a, az Egyesült Államokban 75 %-a, Kínában 85 %-a dolgozik, míg Magyarországon 2002 és 2010 között 55%-ra csökkent a foglalkoztatási arány. Ez Málta után a második legrosszabb egész Európában. A mostani kormányzat egyik legfőbb.

Küzdelem a Fehér Ház Kulcsáért - Heller Farkas Szakmai Blog

Egy gazdaságban az alacsony foglalkoztatottság mély szerkezeti problémákat jelezhet, ugyanakkor arra is utalhat, hogy a gazdaságnak munkaerőpiacán mozgósítható tartalékai vannak - mindez attól függően, hogy mi az alacsony ráta oka. Az alacsony foglalkoztatottság oka lehet a magas munkanélküliségi arány, amelyet sok minden. Az Erste elemzése szerint az alacsony munkanélküliségi ráta továbbra is erős, feszített munkapiacot jelez. Az elkövetkező hónapokban vélhetően nem csökken majd tovább a munkanélküliségi ráta a szezonális hatásoknak és a gazdaság teljes foglalkoztatottsághoz közeli állapotának köszönhetően A magyarországi aktivitási ráta - ezen belül az alacsony képzettségűek aktivitási rátája - a legala- csonyabb az az Unió 27 tagállamában; a romák alul A 2018-as évet munkaerőpiaci szempontból alacsony aktivitási szint, Romániához képest kisebb foglalkoztatottsági ráta és alacsony munkanélküliség mellett zajló gyors gazdasági szerkezetváltás jellemezte Erdélyben. 1. Gazdaságilag aktív népessé

tős, a korrelációs együtthatók is alacsony értékeket adnak. Az egyetlen kivétel az aktivitási ráta és az észak—dél paraméter közötti szoros kapcsolat (1 -.0,70): a dél-európai országokban alacsonyabb a népesség aktivitása, amit a n őknek — a társa ne jelenjenek meg az aktivitási ráta alacsony értékeként. Ez valójában más néven nevezett, de ugyanolyan vatta-munkaerő, mint volt a szocialista időszakban a vállalaton belüli munkanélküliség. Ha pedig a versenyszférában is lehet támogatott közfoglalkoztatottaka Az aktivitási arány és a munkanélküliségi ráta között többé-kevésbé fordított összefüggés érvényesül regionális szinten: a magasabb aktivitási rátával rendelkező régiókban (Közép-Magyarországon; Közép-Dunántúlon és Nyugat-Dunántúlon) alacsonyabb a munkanélküliség, illetve az egyébként is alacsony aktivitási ráta magasabb munkanélküliséggel.

Stagnáló foglalkoztatottság- alacsony aktivitási ráta

A munkanélküliségi és a foglalkoztatási ráta is rekordot döntött, és az aktivitási ráta is emelkedett május-júliusban. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője elmondta, hogy Magyarországon még soha nem volt ilyen alacsony, 230 ezernél is kevesebb a munkanélküliek száma munkaerőpiaci szempontból alacsony aktivitási szint, Romániához képest kisebb foglalkoztatottsági ráta és alacsony munkanélküliség mellett zajló gyors gazdasági szerkezetváltás jellemezte Erdélyben. A mezőgazdaság visszaszorulásával párhuzamosan egyre magasabb az ipari ágazatban dolgozók száma és aránya

Több mint 10 éve nem volt ilyen alacsony a munkanélküliségi ráta Magyarországon - mondta a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója az euróövezet statisztikai hivatala az Eurostat által kedden közzétett áprilisi foglalkoztatási és munkanélküliségi adatokat kommentálva csütörtökön az M1 aktuális csatornán Hagyományosan alacsony foglalkoztatási rátájú országunk lakosságát a válság még mélyebbre sodorja. A munkanélküliség növekedésével egyre messzebb kerül a célul tűzött aktivitási ráta A tanulmány leszögezi, hogy a magas munkaerőköltség, az alacsony aktivitási ráta és a magas munkaerőpiaci támogatás együttesét nehéz megváltoztatni. 3.) A bankadó, illetve a szektorális adók negatív hatást fejthettek ki a gazdasági növekedésre, ezek mellett pedig olyan intézkedések is születtek, amelyek sértették a.

Történelmi csúcson a magyar foglalkoztatottság

Alacsony volatilitás mellett indult a kereskedés. 15:41 | június 9. Erste Research Erste Uzsonna. Az S&P 500 Index kevesebb mint 0,1%-os pluszban kereskedik a nyitás első negyed óráját követően. A mai napon piacmozgató gazdasági számok nem fognak érkezni Aktivitási ráta: a 2000-es évek elején Magyarország lemaradásban volt az európai uniós versenytársaitól az aktivitási ráta értékét tekintve. Míg EU-s átlagban ez az érték 68,6 százalék volt a 15-64 éves korosztályban, addig hazánkban ez csupán 59,5 százalékot tett ki. A mutató értéke 2002 és 2010 közöt

Metainformációk. Szakstatisztikák A KSH felelősségében lévő szakstatisztikák; azok adatforrásai, adatelőállítási folyamata, módszerei, eredménytermékei és ezek dokumentációi; Adatfelvételek A KSH által a hivatalos statisztikák fejlesztését, előállítását és közzétételét támogató adatgyűjtések Az Állami Számvevőszék elemzést készített az alacsony gazdasági aktivitású társadalmi csoportok aktivitási rátájának növelési lehetőségeiről. Az ÁSZ elemzése rámutat, hogy az alacsony aktivitású csoportok gazdasági aktivitása 2006 és 2017 között összességében nőtt, ami egyfelől a 2013. óta tartó dinamikus gazdasági növekedéssel együtt járó emelkedő. Az alacsony aktivitási ráta és a munkanélküli-ellátásban való alacsony arányú részvétel mellett Magyarországon e korcsoport részvétele az iskolázásban is nagyon alacsony. A 3. táblázat adatai azt jelzik, hogy a 15-19 éves korcsoport milyen arányban vesz részt az oktatásban az európai országokban és Magyarországon ráta pedig úgy csökkent historikusan alacsony szintre, hogy az aktivitási ráta is jelentősen emelkedett, amit számottevően támogattak a foglalkoztatás-ösztönző gazdaságpolitikai intézkedések. A foglalkoztatottak létszáma 2015-ben a 15 és 64 év közötti foglalkoztatottak létszáma a munkaerő aktivitási ráta gyorsan emelkedett. A tartós munkanélküliségi ráta hasonlóan kedvezően alakult. A szociális ellátásokkal, a korai nyugdíjba haladás volt megfigyelhető az alacsony keresetűek magas adóterhének csökkentése és az adóigazgatás hatékonyságának javítása terén is. Nem történ

ÁSZ-elemzés az aktivitási ráta alakulásáról - ÁSZ Hírportá

san alacsony foglalkoztatotti aktivitási ráta jellemzi (2004-ben 53,8%, 2005-ben 54,5%, amely standard 5-7 százalékponttal van az Európai Unió 25 tagállami átlagá-hoz képest, és amely adatban csak Lengyelország és Málta van mögöttünk).1 Ehhez társul egy viszonylag kedvező munkanélküliségi ráta (2005-ben 7,2%), amely vi Az alacsony aktivitási ráta részben a népesség kedvezőtlen iskolázottsági összetételének, rész-ben pedig annak tulajdonítható, hogy helyben kevés a munkahely, a távolabbiak elérhetősége pedig nehézkes és drága. 6 A kistérségi értékeléseket nem publikálták A számok és a valóságban tapasztalt tények közti diszkrepanciát az aktivitási ráta kifejezés takarja. Ma Magyarországon nagyon alacsony az aktivitási ráta, vagyis azoknak az aránya, akik munkaképes korúak és munkát vállalnak vagy munkanélküliként vannak jelen a piacon. Mindössze 54 százalék

Alacsony aktivitási ráta, alacsony foglalkoztatottsági ráta, magas munkanélküliség; adóelkerülés; a devizában történt eladósodottság magas aránya; magas adóék - sorolta az akkori magyar helyzet borús jellemzőit Matolcsy György Alacsony aktivitás Régiók száma 30 78 47 18 17 1000 főre jutó létrejövő cégek száma (átlag) 21,55 13,72 9 ,74 5,09 3,54 1000 főre jutó megszűnő cégek száma (átlag) 15,90 10,35 7 ,66 6,16 3,99 (aktivitási ráta) 3 1 2 4 5 Forrás: a szerző szerkesztése. Meglehetősen visszafogott a forint erősödése. Az MNB kamatemelése egylőre nem hozott heves forint erősödést. Az euró-forint a pénteki kereskedés során egészen a 356-os támaszig esett, azonban a kereskedést 358,2-nél zárta, ami enyhe emelkedésnek számít a csütörtöki 357,6-os záróértékhez..

Munkaerőpiac - Wikipédi

Idén már nem lesz alacsonyabb a munkanélküliség. A június-augusztusi 11 százalékos munkanélküliségi ráta kissé tovább csökkenhet a következő hónapokban az MTI által megkérdezett elemzők szerint, akik azonban úgy vélik: az év végi szezonális hatások jelentkezése miatt 2010-ben 11 százalék körül maradhat az éves ráta Az alacsony olajár ezen vállalatok esetén megnöveli a nemfizetési kockázatot. Egy esetleges csődhullám az olajkitermelő vállalatok között USA Aktivitási ráta január 62,7% 62,7% 62,6% USA Munkanélkuliségi ráta január 4,9% 5,0% 5,0% USA Inflációs ráta (év/év) január 1,4% 1,3% 0,7% USA ' W~ vX ÀlvX À o o ~ À _ IV. A hazai munkaerőpiac legfontosabb jellemzője ma az, hogy európai összevetésben átlagos munkanélküliségi ráta jellemző, amihez - miként említettem már - rendkívül alacsony aktivitási ráta kapcsolódik. (9.50) Ez a két jelenség együtt egyértelműen a kiterjedt szürke- és feketegazdaságra hívja fel a figyelmet, vagyis. is tükrözi: az alacsony foglalkoztatottság adódhat abból, hogy a bevándorlók egy része be sem lép a munkaerőpiacra (azaz nem is próbál munkát találni), tehát az aktivitási arány is alacsony körükben, míg a magas munkanélküli-ségi ráta azt mutatja, hogy a munkaerőpiacra belépők közül sokan nem tud-nak elhelyezkedni db ország Akt. ráta átlag Akt. ráta szórás Sportolólakosság aránya EU átlag felett 12 68,71 4,74 Sportoló lakosság aránya EU átlag alatt 12 60,45 2,71 EU 24 64,58 5,65 Vagyis 53%-ban magyarázza a sportoló lakosság aránya az aktivitási ráta ingadozását, a két tényező között pedig közepesen erős kapcsolat van

Erdélystat - Statisztiká

Az aktivitási ráta emelkedésével a munkaerő a népesség elöregedése ellenére pozitívan járult hozzá a potenciális növekedési rátához. Mindazonáltal hiány 2015-ben példátlanul alacsony szintre, 1,6%-ra csökkent, de az előrejelzések szerint újból nőni fog. Az államháztartási hiány 2016-ba 1992-ben az aktivitási ráta 58,30 % volt összességében, míg 2002-ben az összesített 52,78 % volt, 10 év elteltével azt lehet megállapítani, hogy sokkal kevesebb az utóbbi arányi mint a rendszerváltás követő években. A munkanélküliségi ráta összességében 1992-ben 5,80% volt, 2002-ben 3,01 %

Magyarországon az egyik legnagyobb gazdasági problémát az alacsony aktivitási ráta jelenti. Európában az aktív korú emberek 65 %-a, az Egyesült Államokban 75 %-a, Kínában 85 %-a dolgozik, míg Magyarországon 2002 és 2010 között 55%-ra csökkent a foglalkoztatási arány. Ez Málta után a második legrosszabb egész Európában. Ezt akartátok! Zolnay János 2013. január 17. Bogár László szerint a magyar társadalomnak legalább harmada végképp elveszett, már semmiféle eszközzel nem lehet visszahozni őket a végső nyomorúságból társadalmi szinten gyakorlatilag leírhatjuk őket. Nem akarnak dolgozni, de a munkaerő piac sem kér belőlük.

A munkanélküliségi ráta mindeközben váratlanul 4,4%-ról 4,3%-ra mérséklődött, ami 16 éves mélypont. Idén májustól eltekintve legutóbb 2001 májusában láthattunk hasonlóan alacsony értéket. Az aktivitási ráta pedig 62,8%-ról 62,9%-ra kapaszkodott. Külföldi álláslehetőségek egyetlen kattintásra a Határátkelőn A továbbra is alacsony aktivitási ráta és a negatív demográfiai folyamatok miatt nagy szükség lenne a gazdaságilag inaktív népesség aktivizálására és a korai nyugdíjbavonulás lehetõségeinek szûkítésére. Lengyelorszá

Bajnai: Magyarország most háborúzik

foglalkoztatási ráta, valamint az átlagjövedelem és a befizetett adók mértéke. Magyarországon tehát a felbillent egyensúlyi mutatók mögött egyértelműen a gyenge növekedés és az alacsony foglalkoztatási ráta húzódik meg A foglalkoztatási ráta hazánkban mutatta a leggyorsabb javulást. A jelenlegi 70 százalékhoz közeli mutatónk magasabb az EU-s átlagnál és a régióban meghaladja a szlovák és a lengyel értéket. Ahogy az aktivitási ráta, úgy a foglalkoztatási ráta is változatlanul Csehországban a legmagasabb mely mind az Európai Uniót, mind Magyarországot jellemzi. Hazánkban az aktivitási ráta különösen alacsony: rosszabb a csatlakozó országok valamennyi vonatkozó értékénél, sõt még Bulgária és Románia adatánál is.5 3.táblázat Munkanélküliségi és aktivitási ráta az EU-ban, a csatlakozó országokban és. Az aktivitási ráta alacsony, a megyei munkanélküliség évek óta magas; Egyedi térszerkezete és településhálózata (egy valódi centrumtelepülés, 3 decentrum, fejlesztendő járásközpontok, funkcióhiányos kisvárosok, periférikus és kedvezményezet

- Alacsony aktivitási ráta - Növekvő egyenlőtlenségek a tudásszintben - Rossz egészségügyi mutatók - Jelentős és növekvő társadalmi különbségek - Egyes közszolgáltatások a működőképességük határán üzemelnek - A gazdasági fejlődés pályája kezd bizonytalan váln alacsony az innovációs aktivitási ráta, lassulnak a reallokációs folyamatok. Mindemellett a kormány intézkedései is felelőssé tehetők az elemzés alapján, hiszen a strukturális munkaerőpiaci reformok nagy arányban olyan személyeket vezetett vissza foglalkoztatásba, akik korábban nem, vagy csak alig kötődtek a munkaerőpiachoz Aktivitási ráta: Alacsony Sean Gallup / Getty Images Ha a nyuszi lejtőn síel, vagy edzőkerekeket használ a kerékpárján, ezek a dalok lehetővé teszik, hogy elég lassan haladjon, hogy jót tehessen anélkül, hogy megsértené magát Több mint 10 éve nem volt ilyen alacsony a munkanélküliségi ráta Magyarországon - mondta a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója az euróövezet statisztikai hivatala az Eurostat által kedden közzétett áprilisi foglalkoztatási és munkanélküliségi adatokat kommentálva csütörtökön az M1 aktuális csatornán A továbbra is alacsony aktivitási ráta és a negatív demográfiai folyamatok miatt nagy szükség lenne a gazdaságilag inaktív népesség aktivizálására és a korai nyugdíjbavonulás lehetőségeinek szűkítésére. Lengyelország

Tovább csökkenhet a munkanélküliségi rát

A korcsoportra vonatkozó aktivitási ráta sem alakult biztatóbban, idén 45,8 százalék, ezzel folytatódott az utóbbi évek egyre zuhanó trendje. Ez az arány azt jelenti, hogy a fiataloknak kevesebb mint fele igyekszik belépni a munkaerőpiacra. A sommás megállapításokat a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour. A magyar aktivitási ráta 2018-ra 70 százalék fölé emelkedett a rendkívül alacsony 2010-es 61-62 százalék körüli szintről, amivel egy kicsit megelőztük a lengyeleket, de a cseheknél és a szlovákoknál bőven 75 százalék fölé ment ez az arány Mint mondta, a magyar munkaerőpiacon alacsony a foglalkoztatottak aránya és az aktivitási ráta, miközben egyes területeken munkaerőhiány van. Tavalyi adatok szerint a 15 és 64 év közötti korosztályból közel 2,5 millió ember inaktív, ebből 700 ezren idő előtt mentek nyugdíjba, 350 ezer az egyéb okból nem aktív, 430 ezer. A ráta - kommentálja az eddigi adatokat a Kopint-Tárki - lényegében változatlan maradt, az amúgy is alacsony foglalkoztatottsági ráta és a munkaerő-piaci részvételi arány azonban visszaesett az egy évvel korábbi szintre, ami különösen annak fényében kedvezőtlen, hogy a foglalkoztatottsági és az aktivitási ráta. Az aktivitási ráta továbbra sem tud 63 százalék fölé emelkedni a 15-74 éves korosztályban. Az ING Bank vezető elemzője úgy látja, hogy az év második felében 3,4 százalék körül ingadozhat a munkanélküliségi ráta

1. táblázat. Aktivitási ráta Romániában a 2002-es évi népszámlálás szerint.1 Kategóriák Összesen Városiak Falun élõk Teljes népességbõl Összesen 40,8 42,9 38,5 Férfiak 47,7 47,7 47,7 Nõk 34,3 38,5 29,5 15 éves és idõsebb Összesen 49,6 51,1 47,8 Férfiak 58,5 57,4 59,7 Nõk 41,2 45,4 36,3 Munkaképes korú népessé MLSZ aktivitási ráta. Ugyanakkor látható, hogy az alsó két grafikon nem emelkedik olyan mértékben mint elvárt volna megfelelő teljesítmény esetén. Ennek leképezésére vezettem be a már korábban említett aktivitási rátát, mely egyértelműen erősen csökkenő trendet mutat

Jobban teljesítés helyett lassú leszakadásban vagyunk

A szakképzés presztízsén kellene javítani- HR Portá

aránya az akcióterületi lakónépességen belül 65,6%, vagyis kifejezetten alacsony az aktivitási ráta. A foglalkoztatottak aránya 40,7%, amely szintén a legalacsonyabb értéket képviseli a 7 akcióterület közül. A foglalkoztatottak nélküli háztartások aránya 38,9%. Azon aktív korúak aránya, akiknek 2001-ben Aktivitási ráta Foglalkoztat azonban a növekedés üteme az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők és a diplomások körében az átlagosnál lényegesen magasabb volt. A regisztrált fiatalok számát tekintve lényeges területi különbségek tapasztalhatók. A munkanélküli fiatalok száma és aránya kiemelkedően magasna

Heti hírösszefoglaló: 2

Mérsékelhetőek a népességfogyás következményei, de lépni kel

2. ÁBRA, GAZDASÁGI AKTIVITÁSI RÁTA, RÉGIÓK LÉS NEMEK SZERINT EGYES KORCSOPORTOKBAN10 A hazai régiók közt jeetős különbsége vannak a gazdasági aktivitás teinteébe is. A lemagasabb aktivitási ráta a Közép-Magyarországi régióba n található, itt a munkaképe korú férfiak 61,4%-a a nők 46,6%-a aktív Szólt arról is, hogy az aktivitási ráta ugyancsak nőtt, és Magyarország immár nem az utolsó előtti az uniós tagállamok között. Matolcsy György kiemelte: 65 százalék közelében van az aktivitási ráta, a foglalkoztatási ráta 5 éves csúcsot ért el. Hozzátette: az aktivitási ráta 20 évvel ezelőtt volt utoljára ilyen. Magyarországon az aktivitási ráta a második legalacsonyabb az Európai Unióban, így égető probléma ennek növelése. Lényegében ez Magyarországon nemcsak gazdasági, de egyben társadalmi, morális problémákat is okoz, hiszen tudjuk, hogy 2,5 millió adózó ember tartja el Magyarország 10 milliós népességét

ÁSZ elemzés az aktivitási ráta alakulásáról. Jelentősen javultak a munkaerő-piaci mutatók 2006 és 2016 között Magyarországon. 10 év alatt a foglalkoztatottak száma 10,7%-kal emelkedett, a munkanélkülieké ugyanakkor 26,3%-kal csökkent, a gazdaságilag aktívak száma pedig csaknem 350 ezer fővel nőtt a 15-74 éves korú népesség körében - áll az Állami. Kitért arra: a munkanélküliségi ráta új historikus mélypontra csökkent, a hivatalosan regisztrált munkanélküliek létszáma 183 ezerre esett, ami 36 ezres csökkenés az előző év októberéhez képest, és ez a szám sem volt még ilyen alacsony. A gazdasági aktivitási ráta évek óta nő, melynek további emelkedéséhez idén.

Hogyan érhető el a sikeres gazdasági felzárkózás?

Makroökonómia 11. évfolyam Sulinet Tudásbázi

Közgazdasági Szemle: 1995Az oktatás gazdaságtana | Digitális Tankönyvtár

Video: Hír megjelenít

• szegregálódó térségek (etnikai színezetű szegénység, rendkívül alacsony aktivitási ráta, női inaktivitás) • krízisövezetek dél-nyugati, észak-kelet-magyarországi halmozódása (strukturális válságterületek és szegregálódó térségek összenövése) •Foglalkoztatási kapacitások drámai összezsugorodás Az Észak-alföldön a teljes népességnek mindössze 32,9%-a foglalkoztatott (az országos átlag 38,3%). Ez tehát azt jelenti, hogy jelenleg egy keresőnek több mint 3 ember eltartásáról kell gondoskodnia. A kép Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legkedvezőtlenebb, ahol az aktivitási ráta extrém alacsony Title: PowerPoint Presentation Author: Gyuri Last modified by: kohanyi Created Date: 7/26/2007 10:02:10 AM Document presentation format: Diavetítés a képernyőre (4:3 oldalarány tartozik különösen az idősebb munkavállalók körében tapasztalható viszonylag alacsony aktivitási ráta és a szakemberhiány, ugyanakkor a helyzetet rontják a zöld és digitális átállásból a gazdaság diverzifikálása tekintetében adódó lehetőségek teljes kör Hárs Ágnes a Kopint-Tárki kutatója szerint a magyarországi foglalkoztatás szint alacsony és minden erőfeszítés ellenére alig emelkedik. Közben a munkanélküliség lassuló ütemben nő, az aktivitási ráta növekedése pedig lényegében együtt mozog a munkanélküliség alakulásával NÖVEKEDÉSI JELENTÉS • 2015 3 Ki­ad­ja:­Mag­yar­Nem­ze­ti­Bank Fel­el­ős­ki­adó:­Hergár­Eszter 1054­Bu­da­pest,­Szabad­­ ság­tér­9. www.mnb.hu ISSN