Home

Mappaszerkezet gyakorlása

Ezt az egész folyamatot annyiszor ismételjük meg, amíg a kívánt mappa szerkezet létre nem jön. Netgeneráció Asztal Dokurnenturnok Sajátgép XP SYSTEM ESV, Szerkesztés Nézet létrehozSsa T 0.11és Kedyencek ear Táska <szkbzök îúgó . Title: mappa Author: Párzsa Lászl O Mappa - mappaszerkezet (könyvtár) jellemzői - létrehozása, mappaműveletek O Fájl fogalma, jellemzői O Fájl létrehozásának lépései (mentés másként - mentés) Fájlműveletek - gyakorlat befejezése: HF: Fájlok létrehozása, mentése Hozz létre a következő programokkal, tetszőleges tartalommal 1-1 fájlt Lorem Ipsum Lorem Ipsum Bejelentkezés Regisztráció. Felhasználási feltétele A mappaszerkezet böngészése A meghajtók adatai. Lemez formázása. Mappák kezelése: létrehozás, törlés, tulajdonságai Fájlok kezelése: létrehozás, törlés, tulajdonságai Fájlok és mappák másolása, mozgatása Fájlok és mappák létrehozásának, másolásának, mozgatásának önálló gyakorlása 4 Az ismeretek bemutatása

Mappaszerkezet hierarchikus rendszere. A háttértárakon tetszőleges számú mappát (könyvtárt) készíthetünk. Ahány témakörbe szeretnénk sorolni a fájljainkat, annyi mappát hozzunk létre. A mappákon belül nemcsak a fájlokat helyezhetünk el, hanem további mappákat is, ezek az almappák (alkönyvtárak).. Adatrögzítés a számítógépen gyakorlat: Mappa - mappaszerkezet (könyvtárszerkezet) létrehozása: Elnevezése Átnevezése Másolása Kivágása Beillesztése 6-7. óra Számonkérés - értékelés: O Röpdolgozat 8. óra Ismétlés - számonkérés: O Fájlok O Mappaműveletek Mappaműveletek gyakorlat: HF: Mappaműveletek gyakorlása

A program gyakorlati megvalósítása Sulinet Tudásbázi

 1. A meghajtók és a mappaszerkezet (ÚjTk. 16-19.) Tájékozódás a számítógép meghajtóin 6. Total Commander - a programablak felépítése (RégiTk. 53-54.) Fájl és könyvtárműveletek (ÚjTk. 20-24.) A fájl és könyvtárműveletek gyakorlása 7. Fájlok tömörítése A fájl és könyvtárműveletek gyakorlása 8
 2. Keresések, keresési feltételek Mappaszerkezet létrehozása. Műveletek mappákkal és fájlokkal Szöveget gépelünk A szövegszerkesztés ismétlése, szövegírás gyakorlása Szövegegységek karakterformázás mozgás a szövegben, Szöveg beírása, javítása, módosítása. I ag szö magyar nyelvtan 33
 3. tapéldákban egyaránt szerepel az operációs rendszer beépített programja (Intéző) és egy kétablakos fájlkezelő program (Total Commander)
 4. gyakorlása Az oldal keresőjének gyakorlása Kreativitás. Vizuális kommunik áció 47/ Részösszefoglalás 48 Értékelés IV. Infokommunikáció 6 óra 49/41 Internetes weboldalak felkeresése Adott kérdésre válasz keresése. Internet, honlap, webhely, ugrópontok (linkek) Böngészés az interneten. Egyszerű keresési feladatok

Szavak gyakorlása - Névutók gyakorlása - Rokonság-birtokos szerkezet gyakorlása - Igék gyakorlása. Ki? Mit csinál? - Törtek gyakorlása A segédprogrammal a mappa szerkezet kialakítása nagyon egyszerűvé válik. Először ki kell választani azt a meghajtót,amin létre akarjuk hozni a mappát. A megfelelő menüpont vagy funkcióbillentyű lenyomása után be kell írni az új mappa nevét. A segédprogrammal kirajzoltatható a mappaszerkezet,ami segíti az eligazodásban

gyakorlása, az ezekhez kapcsolódó tipikus hibák és veszélyek felismerése, kiküszöbölése; alapvet ı nyelvhelyességi, helyesírási ismeretek alkalmazása; rövidebb beszámolók anyagának összegy őjtése, rendezése különböz ı nyomtatott és elektronikus forrásokból Mappaszerkezet létrehozása. Műveletek mappákkal és fájlokkal 6 Az adat, adatok rendszerezése Adat és információ Az információ egysége, Diagramok értelmezése gyakorlása Szövegegységek karakterformázás mozgás a szövegben Szöveg beírása, javítása Az eddigi tananyag gyakorlása. Hasábok, Margó. Mire jók a hasábok, margó használat. Képek és alakzatok . Képek,alakzatok és diagram beszúrása, Hiper hivatkozás, Szövegdoboz. Élőfej és élőláb. Előfej és élőláb használata, oldalszámozás. A billentyűzet megismerés. Adott szöveg begépelése. Gépírás gyakorlása

Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, törlés, átnevezés. INFOTECHNOLÓGIA Milyen információkat ismerünk a napi életben és a tanulás folyamán? Információ, az információ megjelenési formái, természetes információs csatornák, mesterséges információs csatornák. Az információs csatornák hibái Mappaszerkezet létrehozása, mappaműveletek (pl. másolás, mozgatás, törlés, átnevezés, váltás). Eligazodás a háttértárak rendszerében. az információs-kommunikációs társadalom műfajainak megfelelő olvasási szokások gyakorlása, az ezekhez kapcsolódó tipikus hibák és veszélyek felismerése, kiküszöbölése. November végétől újra indítunk számítógépes tematikus tanfolyamokat. Ezekre általánosságban az a jellemző, hogy egy-egy adott témában nyújtanak segítséget a számítógépet, okostelefont, vagy tabletet használók számára Mappaszerkezet létrehozása, objektumok, fényképek másolása, rendezése. Billentyűzet részletes megismerése. A Wordpad ismertetése és használatának gyakorlása

5/1 Informatika 2017/2018. Tankör. Melinda Polatschekné Rimóczi. A tanmenetért lépj velünk kapcsolatba. Lépj velünk kapcsolatba. Foglalkozások 93 tudatosítása, gyakorlása magyar irodalom írásbeli szóbeli 1.A mesék bűvöletében, meseország csodavilága: -Meg tudja fogalmazni, mi a különbség a népmese és műmese, mesetípusok között. 2.Népdalok: népdaltípusok megismerése, felismerése - műfaji sajátosságok a népdalokban: költői képe Informatika -7/2/a - 2017-2020. Tankör. Melinda Polatschekné Rimóczi. Hozzáférési kód szükséges. Beiratkozás. Foglalkozások 32

1.2.4. Mappaszerkezet hierarchikus rendszer

Informatika témavázlatok

Informatika helyi tanterv 1 Célok, feladatok: Az informatika tantárgy az információs társadalomban otthonosan mozgó. az infor-mációt munkája során felhasználni és létrehozni tudó ember kialakítását célozza meg HELYI TANTERV / Informatika műveltségi terület 4 - 11. évfolyam Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 2 Tudatosodjon a tanulókban, hogy a számítógépes játékoktól illetve internet használattól való függőség

Info tanmenet - 6. osztály - sagiweb.h

 1. Tárgyeset gyakorlása - Recursos de ensin
 2. Segédprogramok Beethoven Általános Iskol
 3. Bontások gyakorlása - Sumber pengajara

Az információ fogalma - sulinet

 1. INFORMATIKA - petofi-vnameny
 2. Tematikus számítógépes tanfolyamok indulnak Idősbarát Újbud
 3. 2014 őszén is folytatódnak a szenior képzések Szentendrén
 4. 5/1 Informatika 2017/2018 - Jászfényszarusul
 5. Informatika -7/2/a - 2017-2020 - Jászfényszarusul
 6. 2015 tavaszán immár hatodik félévét kezdi a szeniorképzés