Home

Mi vezetett trianonhoz

Trianon 100: Mi vezetett Trianonhoz? - BEHI

Trianon 100: Mi vezetett Trianonhoz? 2020. június 1. 11:48 | behir A magyar nemzet számára nehezen feldolgozható traumát jelentett és jelent ma is a trianoni békeszerződés, de a magyar történettudomány felelőssége a tragédiához vezető okok objektív feltárása Mi vezetett Trianonhoz? írta Sebestyén István Helyes-e öngyilkosnak lennünk, nehogy megöljenek? - tette fel a drámai kérdést a trianoni béketervezet kapcsán elmondott védőbeszédében gróf Apponyi Albert, a magyar delegáció vezetője. Rétori teljesítményként sem utolsó szónoklata azonban már enyhíteni sem tudta a. Mi vezetett Trianonhoz? Sebestyén István / Belföld. 2008. 06. 06. (XII/23) 2008. 06. 11. Helyes-e öngyilkosnak lennünk, nehogy megöljenek? - tette fel a drámai kérdést a trianoni béketervezet kapcsán elmondott védőbeszédében gróf Apponyi Albert, a magyar delegáció vezetője. Rétori teljesítményként sem utolsó.

Hogy mi vezetett Trianonhoz? Károlyi Mihály és bűntársainak idióta, mindent feladó politikája! Akkor nem voltak képesek, sőt nem is akarták megvédeni az országot, amikor a legnagyobb szükség lett volna rá. Szélnek eresztették a frontokról hazatérő katonákat, pedig a haza védelme érdekében azok készek lettek volna. Mi vezetett Trianonhoz? Nem könnyű Trianonról objektíven, érzelmek nélkül beszélni, de azt látni kell, hogy az első világháború poklának végén a katonai vereség súlyos politikai következményekkel járt az Osztrák-Magyar Monarchia számára Mi vezetett hát Trianonhoz? Nagy-Magyarországot szoros gyűrűbe fogta a lengyel, cseh, morva, osztrák, német, délszláv népek özöne. A magyar terület kettéosztja a szlávokat és megakadályozza egy egységes és hatalmas birodalommá válását. Ezért hát a nagy gyűlölet 2021.08.07. Szlovák logika, kormányfői tálalásban: Kövér László kijelentései okozzák a feszültséget, véletlenü A TRIANON 100 CENTENÁRIUMI EMLÉKMŰSOR ÉS EMLÉKKONFERENCIA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEMEN című, Trianon100 Centenáriumi Emlékműsor programjának része volt egy beszélgetés a Mi vezetett Trianonhoz? témakörben Horváth Attila alkotmánybíróval, az NKE egyetemi tanárával, tanszékünk magántanárával

Hetek Közéleti Hetilap - Mi vezetett Trianonhoz

 1. Rendkívüli módon megnőtt a történelem iránti érdeklődés, az emberek arra voltak kíváncsiak, mi vezetett el Trianonhoz, ki vagy mi tehető felelőssé a nemzeti tragédiáért. E kérdésre a vizsgált korszakban eltérő válaszok születtek, történeti munkák, visszaemlékezések, politikai állásfoglalások stb. formájában
 2. den jó.
 3. Mi vezetett Trianonhoz? (VIDEÓ) 2019. október 3. 11:04 . Néhány hónap múlva, június 4-én lesz száz éve, hogy aláírták azt a történelmi dokumentumot, amely megpecsételte Nagy-Magyarország sorsát
 4. Mielőtt érzelmi síkra terelném a mondandómat (a nemzethez tartozónak nehéz ezt elkerülni), vizsgáljuk meg mi vezetett Trianonhoz, mivel hívtuk ki magunk ellen a végzetet. A Monarchia ötven éve nyilvánvaló fejlődést hozott magával, különösen gazdasági téren, de ha megnézzük az Országgyűlés obstrukciós időszakait.
 5. Innen nézve már egészen érdektelen, mi vezetett Trianonhoz, mert az emlékezetpolitikai vitát a hétköznapi kisember kenyéririgységének szintjén folytatjuk le. Pedig a Trianonhoz vezető út megkerülhetetlen tanulságokat hordoz. Figyelmeztető jelből is akad elég
 6. A Pásztortűz Egyesület 2008 óta kiemelten foglakozik a Trianon traumával. Számos előadása és emlékezése volt az egyesületnek e téren. Idén, június 5-én Ujváry Gábor történész (Veritas Történetkutató Intézet) tartott előadást a kiskunhalasi Városi Könyvtárban. Végső István elnök köszöntötte a szép számú egybegyűlt érdeklődőt, a telt házas.
 7. Balog Norbert erről részletesen így beszélt: A baloldali eszmék előfordulása és az a Tanácsköztársaság vezetett Trianonhoz, ami az egészséges magyar elmeállást megakadályozta, és ezáltal sikerült azt véghezvinni, amit a nyugati hatalmak a csatlósaikkal elterveztek

Megmondom, mi lett volna akkor, ha nincs szükség Trianonra: az Osztrák-Magyar Monarchia lehetett volna az Európai Unió elődje. Egy olyan politikai nemzetközösség, ahova később a németek, és hollandok kérték volna a felvételüket! Csak hát ehhez az kellett volna, hogy ne legyen egy szélsőségesen idegengyűlölő fajta a magyar Mi vezetett Trianonhoz? - vendég: Horváth Attila alkotmánybíró, egyetemi tanár (NKE), Nagy Szabolcs, főlevéltáros (Veszprém Megyei Levéltár) Szerződés vagy diktátum? - vendég: Vizi László Tamás tudományos főigazgató-helyettes (Magyarságkutató Intézet) és Szakály Sándor főigazgató, egyetemi tanár (VERITAS. Szerinted mi vezetett, vagy mik vezettek Trianonhoz? Vannak koraújkorász kollégáim, akik szerint már a török kor népességcseréje és a magyar lakosság nagymértékű pusztulása is hozzájárult Trianonhoz, ami biztosan így van. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a 18. század végén/19. század elején beinduló nemzeti mozgalmak - nemcsak az elsők közt jelentkező magyar. Magyar területi bizottságot, amely Magyarország területi igényeit is átvizsgálhatta volna, nem állítottak fel. Úgy vélem tehát, hogy nem az 1918-1919-es forradalmak okozták Trianont. A világháború elvesztése, a győztes nagyhatalmak és kis szövetségeseik oroszországi beavatkozása vezetett Trianonhoz

Jegy; Összes. Összes; Személy; Film; Színdarab; Tv műsor; Esemény; Moziműsor; Színházműsor Hétvég Mi vezetett Trianonhoz? A magyar nemzetiségi politika, az I. világháború vége, az Antant győzelme. A tőlünk elriasztott nemzetiségeket arra késztetni, hogy húzódjanak inkább a saját anyaországukhoz. ki magát a magyarázatkeresés kényszere alól, mi vezetett Trianonhoz, hiszen enélkül nemzeti jö-võstratégia sem kereshetõ. SZEKFÛ nél, mint is-meretes, a Három nemzedékés a Magyar történet megfelelõ kötetei próbálják felrajzolni a válasz ívét. Most tekintsünk el attól, hogy ez a válas 10:10 Mi vezetett Trianonhoz? - vendég: Horváth Attila alkotmánybíró, egyetemi tanár (NKE), Nagy Szabolcs, főlevéltáros (Veszprém Megyei Levéltár) 10:45 Szerződés vagy diktátum? - vendég: Vizi László Tamás tudományos főigazgató-helyettes (Magyarságkutató Intézet) és Szakál De sehol, senki egy fél mondatot sem feccöl arra, hogy megpróbálja felderíteni, ugyan mi is vezetett Trianonhoz? Az nem úgy van, hogy Raymond Poincaré egy reggel felébredt, hogy mmm úgy kibasznék a magyarokkal, mi legyen, mi legyen? megvan, szétvágom az országot

kijelentvén: lám, ez vezetett Trianonhoz. E szöveg szerzője nem történész, még csak laikus történész sem. Kizárólag csak közismert és mindenki által hozzáférhető publikációkból bír tudomással csapatmoz-gásokról, demarkációs vonalakról, jegyzékekről és tárgyalásokról. Egyszóval, ninc Azt ae befolyásolja, mi vezetett Trianonhoz, ki árult el és mit, és mi pecsételte meg a haza sorsát. Továbbá fontos még: lehet bármit gondolni, a tényekről azonban nem vélekedni kell, hanem megismerni azokat. Ha lehet, alaposan. A válaszíró 68%-ban hasznos válaszokat ad. # 5/5

Aztán. Mi vezetett Trianonhoz? A török hódoltság bontotta meg a Kárpát-medence addigi etnikai arányait, s ez az etnikai átrendeződés vezetett el végül Trianonhoz (206. p.). És az irtózatos túlerő - hangsúlyozza újra és újra, a sokat emlegetett önvád, felelősséghárítás, bűnbak és azok együttese helyett A nemzetállam megvalósítása vezetett Trianonhoz. Talán egyetlen ország számára sem hozott olyan történelmi csapást és tragikus szétesést a nemzetállam erőltetése, mint éppen hazánknak. Lenne mit ünnepelnünk pedig. Akiben van elég honszeretet, honismeret és honfiúi vagy honleányi bátorság, bátran ünnepelje tehát. A miniszter kiemelte, a történelem folyamán már volt példa arra, hogy a magyarok kisebbségben voltak a saját országukban, ez Trianonhoz vezetett. Mi marad Magyarországból, ha még egyszer kisebbségbe kerülünk a saját hazánkban? - tette föl a kérdést a politikus. A bevándorlás vagy a kötelező betelepítési kvóta.

Miféle belső ellentétek tették lehetetlenné 1848-49 győzelmét, és mi lett azután? Mennyiben ártott az ország egységének az 1867-es kiegyezés és az hogyan vezetett el nyílegyenesen Trianonhoz? Mi volt a két háború között a polgárok elárulása, és milyen tragédiákhoz vezetett az a folyamat? És mintha e No mesélj, mi is vezetett Trianonhoz? Szerény tudomásom szerint az, hogy egy csomó népet beengedett a magyar királyság a területére. Ezek pedig egytől egyig területet követeltek maguknak. A nemzetállamot pedig soha nem erőltette a magyar állam egész ezeréves történelme során. Ad1. Szent István intelmei sokáig mérvadóak. A miniszter kiemelte, a történelem folyamán már volt példa arra, hogy a magyarok kisebbségben voltak a saját országukban, ez Trianonhoz vezetett. Mi marad Magyarországból, ha még egyszer kisebbségbe kerülünk a saját hazánkban - tette föl a kérdést Ali vezetett Trianonhoz? A témával foglalkozó történészek (Rom- sics Ignác, Szakály Sándor) egyetértenek abban, hogy A) az egyik f6 tényezö Ma- O.arországnak a nemzetiségeivel való Iényegében rossz — kapcsolata volt; B) a másik a nao.hatalmi érdekek lecsapó- dása; C) de olyan tényezök is voltak, ame- lyekben mi hibáztunk Mert mi hozta el nekünk a folyamatos trónviszályokat, vagy a mohácsi vészt, Rákóczi vezérlő fejedelmünk bukását, 1849 aradi vértanúinak halálát, mi vezetett minket Trianonhoz és hadd ne soroljam. A széthúzás majd ezer éve itt van, magyar átokként lebegett és lebeg most is felettünk. Ma, amikor Szent Istvánra.

Hosszú út vezetett Trianonhoz. Kellett egy török vész, egy 1848-as forradalom, kellett egy megosztott, köldöknéző, hosszú távú célokkal nem rendelkező magyar elit. De mindenekelőtt kellettek román, ruszin és más betelepülők, hogy migránst ne írjak Milyen út vezetett Trianonhoz? Mik voltak az okai, mi mozgatta a történelmi szereplőket, és hogyan élte túl az ország ezt a tragikus veszteséget? Mit jelent Trianon ma, nekünk, a XXI. században Erre addig semmi esély, amíg a környezõ országok szembe nem képesek nézni önmagukkal. És ez ránk is igaz, a mai napig kevés vita folyik arról, mi vezetett Trianonhoz és a 2. VH-ban Hitler mellé sodródásunkhoz. És a nemzetieskedõ, pszichózisra építõ, vallásszerû-érzelmi politizálás sajnos mind a mai napig jellemzõ a. - Mi azért járjuk az országot, mert alapvető dolog, hogy Trianonnal tisztába legyen egy magyar ember, akár egyetért vele, akár nem, akár indulatba jön tőle, akár pedig a nyugalmát sem veszti el, mert vannak olyanok, akiknek ez nem jelent semmit, de mindenképpen ismerni kell, hogy mi történt, mi vezetett Trianonhoz Ő azonban a jelek szerint egyetlen egy embernek a köztársasági elnöke, éspedig önmagának. A majd száz éves trianoni csonkítás nekem legalább úgy fáj, mint annak a 20 éves bőrfejűnek, aki aligha van tisztában például azzal, hogy mi vezetett Trianonhoz, de be kell látni, hogy a trianoni határok megváltoztathatatlanok

Ma a nemzet megemlékezik, mert ma van a nemzeti összetartozás napja. Ja, komoly tartozása van a politikusoknak és a történészeknek. Csak arról beszélnek folyamatosan, hogy mi mindent is veszítettünk Trianonnal, de arról, hogy mi vezetett Trianonhoz, na arról már hallgatnak. Vagy szidják a Vörös Grófot, Károlyi Mihályt Nem hiszem, hogy erre volna komoly magyar szándék, pedig az évforduló arra is alkalmas lenne, hogy megpróbáljuk a tanulságokat megfogalmazni, vagyis azt, hogy mi vezetett Trianonhoz, milyen vétkei, bűnei voltak az azt megelőző időszaknak Mi azt szeretnénk, hogy próbáljunk ebben az ügyben valahogy közösen fellépni. Önök sokat változtak ebben a kérdésben az elmúlt évtizedekben. Nagyon örülök, hogy van egy olyan párt a parlamentben, az LMP, amely, nem tu­dom, hogy határozza meg magát, baloldali, balliberális vagy zöldpárt, de mindig következetes volt a. Sebestyén István: Mi vezetett Trianonhoz? Néma leventék - Trianon, történelmünk legnagyobb kommunikációs veresége: Trianon hatása a magyar társadalomra, gazdaságra: Útban Trianon felé - írta Kecskés D. Gusztáv

Mi vezetett Trianonhoz? (VIDEÓ) - Főté

Vita a cikk (h)őskorából. A közigazgatás kategorizálása: Ez az egyik legkeresettebb szócikk, és azt hiszem, hogy egy teljes kategória szétszórtságát illetve hiányát jelezte a hiánya. Szerintem a főoldalról indulva nem illik egyetlen nagy kategóriába sem. Indokoltnak látnám a Társadalomtudomány, történelem fő. Arról sem beszélünk sokat, hogy a háborút, mely Trianonhoz vezetett tulajdonképpen mi indítottuk, miután őfelsége I. Ferenc József mindent meggondolt és mindent megfontolt - de ezek szerint talán mégsem mindent Mindenkit üdvözlök és várom válaszaitokat a fenti kérdésre; hozzászólásaitokat, élményeiteket! Hogy miért kérdezek pont erre? Nem a Csurka féle hozzáállás vezérel, jómagam erdélyi vagyok, de itt Magyarországon végeztem el egy egyetemet és '90 óta itt élek; rengeteg jó barátom, ismerősöm van és sajnos csak töredékük ismeri Erdélyt és azokat a lehetőségeket. EMBCB-14/2010. (EMBCB-14/2010-2014.) J egy z őkö ny v ∗ az Országgy űlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság ának 2010. július 12-én, hétfőn, 12 órako

Mi vezetett Budapest legsúlyosabb légikatasztrófájához

„Egyedül maradtunk a világégés füstjében SZO

Mit jelent ez? Hunvald tudja, bizonyos benne, hogy Zoltainak, a Mazsihisz vezetőjének, mint egy álcázott főembernek van szava odafönt. Ezt Zoltai sem tagadja a tévében közreadott beszélgetésben. Ez tény. Az is vélhető a néhány mondatos korrupció-megbeszélésből, hogy ügyeik közösek lehettek Mondom az igét. Nem én, Lázár János miniszter mondta hétfőn egy rádióműsorban: a történelem folyamán már volt példa arra, hogy a magyarok kisebbségben voltak a saját országukban, ez Trianonhoz vezetett. Mi marad Magyarországból, ha még egyszer kisebbségbe kerülünk a saját hazánkban? Természetesen a bevándorlás és az uniós menekültkvóta nemzetstratégiai. Lázár: a soknemzetiségű Magyarország háborúhoz és Trianonhoz vezetett VS.hu - 2016. szeptember 10., szombat 10:01 Közélet Belpolitika HÍR népszavazás MIGRÁCIÓ menekültválság Lázár János határzá Több életbe, illetve húsba vágó elképzelését sem verte nagydobra programja bemutatásakor a Momentum - írja a Magyar Idők. De ha jobban átnézzük, kiderül, Fekete-Győr Andrásék szerint pél­dául nincs szükség katonákra a határon. Tehermentesítjük a honvédséget a határvédelemben címszava alatt a Momentum úgy fogalmaz: A honvédség nem propagandaeszköz

De mivel lett neki jobb, semmivel, akár mit csinál az ember, akár mennyire is átvált a szerb írásmódra, nyelvre, vagy bármire, a szerbek akkor is tudják, hogy magyar. ( In reply to : Pelikan, 2009.07.03. 08:42:57 Ma a Trianoni békeszerződés aláírásának 100-ik évfordulóján álljunk meg egy pillanatra és emlékezzünk csendesen. Emlékezzünk arra, hogy mennyire igazságtalan volt ez a döntés, de mellette emlékezzünk.. A trianoni békediktátum az európai történelem egyik legvitathatóbb határozata és egyenes következménye volt a magyarságról évszázadok folyamán itt kialakult képnek. Ennek a mindenképpen torz képnek a kialakulásáért mi is felelősek vagyunk, de ezen túl is terhel minket a felelősség abban, hogy ezt a magyar nép, társadalom sajátos belső alakulása, a nemzet.

Retroakívan vezetett Trianonhoz?! 1867-ben volt a kiegyezés, ehhez plusz 30-40 év, az 1897-1907, ehhez plusz 5-10 év az 1902-1917, mikor is volt Trianon? Most már a történelem is relatív? Trianon előtt pedig nem létezett önálló magyar politika, külpolitika pedig formálisan sem, mert az közös volt megbontván trianonhoz vezetett: -va-ve: mód- és állapothatározó, a hogyan? kérdésre felel-ván-vén: idő- és okhatározó, vagyis a mikor?' és mi okból? kérdésre felel ill. felelhet, néha mindkettőt jelentheti, néha csak az egyiket Rendben, remek felvetés, mi is ezt akarjuk! A cikk tulajdonképp olyasmit állít, ami egy baloldali vagy liberális publicista részéről minimum nemzetárulás és antimagyarizmus lenne: a nemzetállami elgondolás, a nacionalizmus egyenesen vezetett Trianonhoz. Két út állt előttünk: betagozódás a birodalomba vagy Trianon

Ez a magyaremberkedés vezetett Trianonhoz (1920) és később a Vészkorszakhoz (1944) is. És napjainkban is ezt látjuk, amikor a magyar miniszterelnök etnikai alapon tesz különbséget bírósági ítéletek között. A nyílt társadalom és egy bezárkózó nemzetállami modell különbsége éppen ebben rejlik A Tisza-gyilkosság. 547. o., 1918. okt. 31. Glatz kihagyta, hogy ez a forradalom nem magyar volt, - és nem volt forradalom! A szerkesztõségek, kávéházak katonai szolgálat alól felmentett csõcselékének lázadása ez, minden nemzeti igény és minden szociális tartalom nélkül

Száz évvel ezelőtt, 1911/12 fordulóján Magyarországon a választókerületek határainak átszabására merültek fel ötletek (nem úgy mint idén, amikor meg is valósulnak az efféle kormányzati elképzelések). 1911-ben az általános választójog körül lavíroztak a pártok, a hatalmon lévő politikai elit megpróbálta elkerülni a gyors demokratizálódást A történelmi korszakok egy állandó országépítésről és a véget nem érő védekezésről szólnak, ami aztán Trianonhoz vezetett. A kálvária szó eredeti értelmezése szerint a szenvedések sorozata, ami a latin calvaria /koponya/, illetve az arám eredetű Golgota magyar nyelvre történt átültetése mi fog történni, ha 14 éves korában élesen kilép az ivó fehérjéből. A Good Templar-rend legfőbb céljának az alkoholizmus amelynek az elnöke is volt 1925-től egészen az emigrációjáig. 1932-től a Technikai szeminárium.Érzelmi intelligencia az oktatásban. 2017. március 18

Mi vezetett hát Trianonhoz

A cikkironak igaza van, nem eleg a mutlunkert sirni, at kell vizsgalni mindazt ami Trianonhoz vezetett. Es nem feltetlenl voltunk mindig jofiuk a tortenelemben, meg akkor sem ha par felteglas magyar ezt szertne elhinni Tokaj szőlővesszein nektárt csepegtettél, mormoltam önkéntelenül is, amikor a vonatablakból megláttam az első szőlőtáblákat. Bor és irodalom. Szeretem a finom bort és az irodalmat is. Errefelé augusztusban különösen összefüggnek, ekkor rendezik meg a Tokaji Írótábort, ahová éppen robogtam a vonattal. Szeretem ezt a tájat. A Bodrogközben volt honfoglaló eleink. Trianonról kezdődött kétnapos tudományos konferencia a Magyar nemzeti Múzeumban hétfőn. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere levélben köszöntötte a résztvevőket és arra kérte a szakembereket, hogy segítsenek megérteni a történteket Igen, ha volt ok, amely Trianonhoz vezetett, ez volt az ok, e tízmilliós tömeg asszimilációjának a sikertelensége témánk egyetlen ténykérdése. Evvel kell szembenézni, és nem azt számolgatni, hogy az 1919-es Forradalmi Kormányzótanácsban mi volt a zsidó és nem zsidó származásúak aránya A szakértő részletesen kifejtette, mi minden állt a világháborús események hátterében, szólt a békediktátumról, és hogy mi vezetett odáig. Ez utóbbi tekintetében elmondta, egyrészt a háborús vereség vezetett Trianonhoz, másrészt pedig az, hogy nem volt olyan nagyhatalmi érdek, mely akár az Osztrák-Magyar-Monarchiát.

Mi vezetett Trianonhoz? Felvidék

Egyetlen nemzetrészt sem adunk fel és egyetlen nemzetrésznek a feladásához sem asszisztálunk - jelentette ki Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a nemzeti összetartozás napján, csütörtökön a fővárosi Magyarság Házában A miniszter kiemelte, a történelem folyamán már volt példa arra, hogy a magyarok kisebbségben voltak a saját országukban, ez Trianonhoz vezetett. Mi marad Magyarországból, ha még egyszer kisebbségbe kerülünk a saját hazánkban - tette föl a kérdést a politikus Hogy mit szólok Trianonhoz? Minden diktátum elporlad egyszer. Trianon sincs már, helyette a '47-es párizsi diktátum van, de az sem örök. Egyetlen határ sincs kőbe vésve. Csak az vész el, amiről önként - gyávaságból, lustaságból mi okozhatta azt az országromlást, amely Trianonhoz vezetett. (Hozzá kell tenni: Babits és Szekfű barátinak mondható viszonyt ápoltak egymással, sőt, feltételezhető, hogy Babits szá-mára termékenynek bizonyultak azok a beszélgetések a Halálfiai című regény megírásához, amelyeket Szekfű Gyulával folytatott)

Trianon100 - ELT

Szerintük ugyanis ez vezetett Trianonhoz, ez altatta el a nemzet éberségét, gyöngítette meg öntudatát. Mintha bizony a magyar politika eme képviselői lettek volna kormányon és üzentek volna hadat mind az első, mind a második világháborúban, és ők lennének felelősek a nyilasuralomért is. mint hogy mi mindig a legjobbak. A hódoltsági elnéptelenedés vezetett Trianonhoz Ha van sorskérdése a magyarságnak, akkor az a fizikai, biológiai megmaradás immáron. Demográfusok mondják Magyarországon, hogy 2050-re 7,5 millióra csökken le Magyarország népessége A lényege, hogy soha de soha nem szabad elfelejteni az előzményeket! Hosszú idők csapása vezetett trianonhoz. Ilyenkor elő kell venni azokat akik a legnagyobb pusztitást okozták a magyar népnek. Nem a körülöttünk lévő országok népei voltak elsőként a hibásak Ők csak kihasználták a helyzetet, hogy területet szerezzenek Út a végzetbe - Szabadkőművesség a Trianon előtti Magyarországon. K ényes, ám annál érdekesebb témával foglalkozik új könyvében Raffay Ernő történész. A kötet címe: Szabadkőművesek Trianon előtt. A szerző azt is kutatja, milyen szerepük volt a hazai páholyoknak abban, hogy a trianoni békeszerződés és az ahhoz. Aki a természetesen pozitív példákkal is szolgáló múltat, a tizenkilencedik század végét vagy a huszadik század elejét próbálja reprodukálni, annak tudnia kell, hogy ez a múlt vezetett Trianonhoz, de azokhoz az igazságtalanságokhoz is, amelyeket a magyar nemzet önmagával szemben elművelt

Trianonról önsajnálat nélkül 168

A császárnak jól jött a magyarok megtöréséhez, megosztásához ez az eszköz, mert egyszer lekötötte a rebelliseket, a nyelv védelme, másodszor, a hatalom erejével, a megalkuvók lefizetésével, lerakták a finnugorizmus alapjait, amit még ma is nyög a magyarság, ami később Trianonhoz vezetett. A korszak végét Trianon jelenti A Trianonhoz vezető út és a kiút. II. Tanulságok és orvosságok A tudós író-politikus, Keresztury Dezső (1904-1996) 1939-ben, a Szekfű Gyula által szerkesztett Mi a magyar kötetben szembeszállt a trianoni tragédia kényelmes és önáltató felfogásával Trianonhoz? • Mi volt a két háború között a polgárok elárulása, és milyen tragédiákhoz vezetett az a folyamat? És mintha ez mind még nem lenne elég, a szerző utószavában írja: Nem bírjuk elviselni az igazságot és semmiből sem tanulunk. A második fejti ki a lényeget: a Trianonhoz vezető út tényezőit. A harmadik a Trianont követő helyzettel foglalkozik a tulajdonképpeni mondanivalón túl. Mi építettük fel az országot és mi védtük meg az (magyarok útja) szolgált, amely jóval az akkori Horvátország fölött, Zágrábon túl vezetett Itália felé. A.

Trianon körülményeit vizsgálják PestBud

 1. Nekem tavaly volt egy csúnya botrányom. Trianonnal kapcsolatban adtam interjút egy osztrák lapnak. Mondandóm lényege az volt, hogy sok-sok félreértés vezetett oda, hogy Trianonban Magyarország ellen döntöttek, és ezekhez a félreértésekhez mi magunk járultunk hozzá, a sok-sok hamisítással, legendával
 2. Amely aztán Trianonhoz vezetett. Az a háború, amelynekhősi halottjaira, a Monarchia magyar-osztrák uralkodó osztályának áldozataira épp pár nappal ezelőttemlékeztünk, egy kőhajításnyira innen, a Fiumei úti temetőben.Van egy felvidéki (szlovákiai) magyar politikus ismerősöm, barátom, volt a szlovák kormány tagja is
 3. Sárosi István Pécsett élő kardiológus, író. 1984 óta jelennek meg versei, novellái, regényei és drámái. Elmondása szerint negyven éve foglalkoztatja az, hogy mi vezetett a trianoni diktátumhoz. Salgótarjánban született, már korán megtapasztalta a tótkérdést vagy Somoskőújfalu státusát
 4. - Érdi M. Ferenc, Puskás László, Rada Tibor, Szilassy Sándor, M. Hrotkó Zsuzsanna, Magyar Kálmán, Sisa István | A szerte a világban történő utazásaim során..
 5. Június 4-én lesz száz éve, hogy megszületett a trianoni béke, amely kitörölhetetlen nyomot hagyott Magyarország történetén és lelkén. Romsics Ignác történész a témában írt kötete kapcsán beszélt a békeszerződés évszázados előzményeiről, az előre lefutott tárgyalásokról és a magyar diplomácia tehetetlenségéről az InfoRádió Aréna című műsorában
 6. Teljességgel történelmietlen az a megállapítás, hogy a kiegyezés vezetett Trianonhoz. Jelleme, határozottsága és becsületessége miatt még politikai ellenfelei is tisztelték. Tisztességére utal, hogy amikor megkérdezték tőle, hogy mit tartalmazzon az új sajtótörvény, válasza röviden ez volt: hazudni márpedig nem szabad
 7. t ami most fennáll az Európai Unióval kapcsolatban:

TRIANON A VADÁSZAT TÜKRÉBEN 1920

Mi vezetett vajon oda? Mi történt előtte? Miért az lett, ami lett? Tudod-e kis-unokám: a Habsburg-Magyar Monarchia lakosságának magyar területein mennyi volt a magyar-nyelvű lakosság aránya? És azt, hogy mi, magyarok hogyan viszonyultunk a más-nyelvű, más-kultúrájú nemzetiségek jogaihoz, igényeihez A többi történelem, amely nem szűkölködik váratlan fordulatokban és eseményekben. Ha az az elejtett puskából származó golyó a fiumei tengerészeti akadémia gyakorlóterepén nem találja el a szerencsétlen Horthy Béla combját, bizonyos dolgok feltehetően másként alakulnak a magyar és a közép-európai történelemben Minden többségi népnek jogos igénye, hogy államnyelvként a saját anyanyelvét használja. Egy jogos igényt elégítettek ki, amikor ezt törvényre emelték. Na, akkor érthető, miért vezetett ez Trianonhoz: a szomszédos népek látták, hogy igényeik csak akkor jogosak, ha többségivé válnak. Elérték Mondom az igét. Nem én, Lázár János miniszter mondta hétfőn egy rádióműsorban: a történelem folyamán már volt példa arra, hogy a magyarok kisebbségben voltak a saját országukban, ez Trianonhoz vezetett. Mi marad Magyarországból, ha még egyszer kisebbségbe kerülünk a saját hazánkban? Természetesen a bevándorlás és az uniós menekültkvóta nemzetstratégiai.

Trianonról más megvilágításban

Trianon10

 1. iszter felhívta a figyelmet a nemzeti összefogás fontosságára és arra, hogy
 2. t 72%-át, lakosságának több
 3. Ismét a mi végvári vitézkedésünk védi nemcsak Európát, de az egész kereszténységet, sőt: a világ üdvösségét. Alkalmasint épp ez a nemzetinek vélt turáni pesszimizmus, ez a valóságtól idegenkedő, téveszmés tudatállapot vezetett Mohácshoz, Trianonhoz - és nyilván most sem lesz sokkal jobb vége..
 4. Magyarország és Budapest legismertebb Trianon-emlékműve a
 5. Trianon - napfonat.e
 6. A Trianonhoz vezető út Olvasó gondolkod
 7. Történelemtanítás a Horthy-korszakba
Az összetartás és összetartozás jegyében – KULTer

Függetlensé

 1. 100 éve történt - Főté
 2. MNYKNT - Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaság
 3. Megosztottság, magyar átok
 4. Trianonról más megvilágításban Kiskunhalas VIR

Trianon-megemlékezést tartott Vásárhelyen a Mi Hazánk

 1. Tiblr - Mi lett volna, ha nincs Trianon? - Qubi
 2. Trianon 100 Centenáriumi Emlékműsorok Videosquare
 3. „Erkölcsi felháborodásból nem lesz történetírás Ablonczy