Home

Jézus név

Jézus neve - Magyar Katolikus Lexiko

 1. Jézus neve: a megtestesült Igének, az emberi nem Megváltójának Istentől adott neve.- A Mt 1,21 és Lk 1,31 szerint Józseffel és Máriával Gábor főangyal közli, hogy Isten akaratából a →Jézus nevet kell adniuk a születendő gyermeknek. Máté a név tartalmát is megadja: ő szabadítja meg népét bűneitől. Jézus egyéb nevei (→Dávid Fia, →Emmánuel, →Isten.
 2. Jézus az Ószövetségben szereplő nagy zsidó vezető, Józsué után kapta nevét. A név eredeti héber formája יֵשׁוּעַ (Jesua), mely az arámi nyelvben is használt rövidebb változata volt az Ószövetségben található יְהוֹשֻׁעַ (Jehosua) formának. A név jelentése Jahveh a szabadító. A Jesua a zsidók között akkoriban igen gyakori személynév volt
 3. A magyar Jézus név a latin Iesus névből származik, ami a görög Iesous (Ἰησοῦς) név átirata, amely a héber Yēšūă (ישוע) névből jön, mely a héber Yehoshua név rövidített alakja. Jelentése: Jahve a megváltás. Jézus címe, a Krisztus a görög khriszéin (felkenni) igéből származik, jelentése: Felkent. Az ókori judaizmusban szent olajjal kenték fel a.
 4. den mennyei dicsőségét letéve annyira megüresítette magát, hogy
 5. Jézus Krisztus, a név jelentése, amely azt jelzi, hogy ez egy speciális hírvivő Isten felkent. ὁ A görög szó - ὁ Χριστός (Krisztus) - azt jelenti: megkapta a kenet. Van egy speciális típusú kenet homlokát világ vagy az olajat, hogy jelképe volt a legmagasabb az isteni erő, a választottakat is
 6. den más név felett áll. Kitekintő - 2013. január 3., csütörtök | 17:58. Január 3-án az Egyház Jézus Szent Nevét ünnepli. XVI. Benedek pápa 2011 karácsonyán mondott Urbi et Orbi üzenetében Jézus nevéről elmélkedett. Jézus Szent Nevének ünnepe a kereszténység kezdeteire nyúlik vissza. Tiszteletének.

A Krisztus jelentése nem megváltó, hanem felkent, vagyis a héber messiás szó görög fordítása. Valóban nem név, hanem cím. A Jézus már rövidített forma, ebben a formában már nem annyira Jahve megszabadít, hanem inkább szabadító (azaz megváltó). A teljes név tehát fordítható így: a felkent Szabadító 1. Jézus! Jézus! Óh, mi szép név! Hogy hegeszti száz sebed! Hogy betölti szent gyönyörrel Boldog, hívő szívedet

visz a víz sodor: Lukszús kurvák buzeráns politikusok

Jézus nevei - Wikipédi

1. - az Erzsébet (Elisabeth) és a Heléna női nevek önállósult becézője; 2. - az -ella végű magyar női nevek önállósult becézője. ELLINA - szláv eredetű; jelentése: hellén, görög. ELMA - az Alma név alakváltozata. ELMIRA - spanyol eredetű; jelentése: fenséges, fennkölt, hercegnő. ELVIR Jézus ez a név minden név fölött. Jézus folytatta főpapi, közbenjáró imáját Atyjához A Jézus név a Jehosua vagy Józsua héber név görögös formája (az Újszövetség görög nyelven íródott). Az ókorban a neveknek értelmes jelentésük volt, ezért a névadásnak is nagyobb jelentőséget tulajdonítottak. A Jézus név jelentése: Isten megszabadít. A Biblia feljegyzése szerint Jézus nem véletlenül kapta ezt a. Az » üdvözítő « név arra utal, ami végett Jézus erre a világra jött (Lk 2,11; Jn 4,42). Jézus szabadító küldetésére utal az » Isten báránya « címe is (Jn 1,29-36). A Zsidókhoz írt levél » Főpap «-nak is mondja Jézus Krisztust, az 1Tim 2,5 pedig » közbenjáró «-nak Jézus nevének monogramja (IHS) a szent név főleg liturgikus kódexekben található görög formájából alakult ki - később ebből lett a latinos átírású és értelmezésű: Iesus Hominum Salvator. A veleméri templom 14. századi freskója

Jézus - Wikipédi

ez a nÉv jÉzus,minden nÉv felett valÓ! /3x:/ tÖrj Össze lÁnc, tÖrj Össze gÁt, a jÉzus nevÉben! -2x:/ felÁll nÉped, szent hadsereg, felÁll nÉped, elŐre megy,. Dicsére Mindaz ami Ő ma, benne van ebben a névben — és ez a név a miénk. Jézus azért kapta ezt a nevet, hogy nekünk adhassa. Odaadta nekünk a nevét, hogy mi véghez tudjuk vinni az Atya akaratát ebben az időkorszakban, amiben élünk. Tudjuk, hogy a korai egyház használta is ezt a hatalmat

Mit jelent Jézus neve? Mi a Jézus név jelentése

 1. den bizonnyal kapcsolatban van a 'sarjadék' jelentésű héber szóval
 2. dennapi életben, bár néha nem ismeri fel a nyelv sajátosságai miatt. Az orosz nyelvű országokban a Jézus név csak az Úr Istenhez tartozik. Más országokban nagyon népszerű
 3. a) A Jézus név (a h. Jésuá-ból ered, amely a Jehósúa vagy Jósúa nevekből képzett későbbi forma) jelentése: »Az Úr az üdvösség (szabadítás)«. A B több személyt ismer, aki ezt a nevet viselte, mégis később Isten akarata szerint az egyszülött Fiú kizárólagos nevévé lett (Mt 1,21; Lk 1,31; 2,21)
 4. JÉZUS, CSODÁLATOS NÉV F Am<br />Jézus, csodálatos név<br />[ Gm C C/B C/A C/G<br />Mindenre válasz, új életem forrása<br />[F Am<br />Jézus
 5. den név felett való. Amikor Jézus törvényes jogot adott nekünk, hogy használjuk ezt a nevet, az Atya tudott
 6. Jézus (gör.Iészousz, lat.Iesus, a héb.Jesua átírása, mely a Jehosuah, 'Jahve a szabadítás' rövidített formája): 1. az Ószövetség idejében az egyik legkedveltebb →név, mely emlékeztetett a →szövetségre, a Jahve és Izrael fiai közötti különleges kapcsolatra: ~ az, aki kiszabadította népét Egyiptomból, a rabszolgaság házából (MTörv 5,6)

Jelentés a név „Jézus, és egy változata annak eredeté

Jézus neve szó szerint szabadító-t jelent és a héber Jósua névnek felel meg. E név kifejezte Jézus küldetését, hisz ő azért jött, hogy megmentse a világot, és bűneiktől megszabadítsa az embereket A Jézus név (gör.: I·é·szuszʹ) a héber Jésua (v. teljesebb formában Jehó·suʹa) megfelelője; jelentése: 'Jehova megmentés'. Nem volt ritka név; akkoriban sok férfit hívtak így. Éppen ezért gyakran mással is kiegészítették, és például ezt mondták: a názáreti Jézus ( Mk 10:47; Cs 2:22 ). A Krisztus. A Mihály név is (jelentése: 'ki olyan, mint Isten?'), és a Jézus név is (jelentése: 'Jehova megmentés') arra a szerepére hívja fel a figyelmet, hogy ő Isten szuverenitásának legfőbb támogatója Jézus beszélt erről, hogy eddig nem kértétek az én nevemben, de most egy új időszak következik, ki lett jelentve a megdicsőült név, a győztes név mint a legnagyobb tekintély és elkezdődött a győztes név időszaka; csak ezzel a névvel működik együtt a Szent Szellem A Jézus név abban a korban és abban a kultúrkörben nem volt sem ritka, sem szokatlan. Elég csak arra gondolni, hogy az Ószövetség is tartalmaz egy olyan könyvet, amely a Jézus, Sirák fia elnevezést viseli. Ám Üdvözítőnk nevét maga Isten határozta meg és tudatta az angyal közvetítésével

Nógrádon kívül – a Bory-vár – Tarjáni Képek

Jézus neve minden más név felett áll Magyar Kurír

Mi Jézus Krisztus nevének a jelentése

Utolsó vacsora - Kegytárgyak világa!

Jézus! Jézus! Óh, mi szép név

 1. A Jézus Krisztus név tehát szó szerint azt jelenti, Jézus a messiás, Jézus a felkent.. A rég letűnt korok Izráeljében az volt a szokás, hogy mikor valakit magas rangra emeltek, olajat öntöttek fejére, vagyis olajjal kenték fel, hogy ezáltal is kifejezzék, a személy immáron Isten szolgálatára lett.
 2. A Jézus név szankszritül azt jelenti: Fény Fia. Héberül viszont nem jelent semmit, tehát nem héber név, tehát Jézus nem héber származású. A 3. király aki Jézus bölcsőjéhez ment, az eredeti írásokban a Pártus birodalom küldöttei: Szkíta mágusok.!
 3. Név jelentése: Isten ajándéka Név eredete: Héber eredetű, a Mattitjahu névből, a Biblia szerint Jézus tanítványa, a hagyomány szerint ő az első evangélium szerzője A Bibliában Máté a 12 apostol egyike. Eredetileg Lévi névre halgatott, és vámszedő volt, mielőtt Jézushoz csatlakozott volna
 4. Jézus temetése. 57 Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. 58 Elment Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét. Akkor Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. 5Móz 21,2

Máté és Lukács evangéliuma Jézus nemzetségtábláját vagy családfáját is közli, a nemzedékek listái azonban sok eltérést mutatnak. Az alábbiakban arra keressük nemzedék élt (legalábbis 77 név lett felsorolva). A bibliai számszimbolikában a 7 a teljesség száma, a 70 ennek fokozása, illetve a népek száma Bartimeus vak koldus volt, akit Jézus a jerikói úton gyógyított meg. Bartimeus a gyógyulása után Jézus követője lett. A Bartimeus név. Az arám név jelentése Timeus fia. Ez lehetett a keresztneve, vagy egyszerűen utalás az apja nevére. Ő az egyetlen vak ember az Újszövetségben, akinek ismerjük a nevét új elmélet megkérdőjelezi Jézus középső név rejtélyét január 31, 2021 admin egy nemrégiben online közzétett merész új elmélet választ ad a Jézus H. Krisztus kifejezés eredetére és a H betű jelentésére Isten nevének ezen változatában

Keresztnevek eredete és jelentése - OSZ

 1. den térdnek meg kell hajolnia három világban: mennyben, földön és föld.
 2. t a bolgárokat, macedónokat, ukránokat, belaruszokat, horvátokat, szerbeket továbbra is Krisztusnak.
 3. Mit mond viszont a név Jézus? Gábriel arkangyal mondja a Szűzanyának: Jézusnak fogod nevezni [Lk 1,31]. Szent Józsefnek pedig elmagyarázza a név jelentőségét: Jézusnak nevezd, mivel népét megváltja bűneitől. Megváltónk tehát megváltó is legyen, ne csak a neve utaljon rá
 4. dörökre
 5. dig is jóval.
Jézus pártus király - Szkíta hadvezér, az Istenanya fia (1

betegekre tesszük kezeinket a Jézus nevében, és azok meggyógyulnak. Tehát felnyílt a titok a név használatáról a kijelentések által, amit az el ıdeink, az el ızı szolgálók kaptak az Úrtól. A lényege a titoknak az, hogy a név viszi végbe a szabadítást , és nem az illet ı a saját erejéb ıl 66 könyv, egyetlen történet, egyetlen név: JÉZUS. Az 1Mózesben Jézus az asszony magva és a dicső Teremtőnk. A 2Mózesben Jézus a húsvéti bárányunk. A 3Mózesben Jézus a Főpapunk. A 4Mózesben Jézus a víz a pusztában. Az 5Mózesben Jézus az, aki átokká lett értünk. Józsué könyvében Jézus az Úr seregeinek Vezére. A Bírák könyvében Jézus a

Jézus neve - 2016. november 20. Hack Péter prédikációjának rövid összefoglalója: Jézus Nevében óriási erő és hatalom van. A Jóshua név jelentése: az Úr a szabadulás, az üdvösség. Vegyük birtokba azokat a lehetőségeket, amelyeket ez a Név magában rejt. Jézus Nevét csak jogszerűen szabad használni A név felfedte viselője küldetését, lelki beállítottságát. Mihály - Michael jelentése, ki olyan, mint az Isten? És a név viselője, Szent Mihály arkangyal valóban szembeszállt azzal, aki azt állította, hogy olyan, mint az Isten. A kis názáreti Mária szüzességi fogadalmának és Józseffel való jegyességének. Józseftől Istenig hétszer tizenegy név szerepel. Jézus a betetőzése annak, amit Isten a teremtett világért és választott népéért cselekedett, hiszen ő kezdi a tizenkettedik, utolsó hetes egységet (ld. Ap.Esdr. 14,11 az efféle eszkatologikus spekuláció bemutatásához) Avagy Jézus nevei a Bibliában A név fogalmával sokan hadilábon állnak. Valaminek a neve azonosan egyenlő a név mögött álló személlyel, tárggyal. Tehát ha azt mondom, hogy gróf Széchenyi István, akkor ez a név azonosan egyenlő azzal a személlyel, aki egy adott időben adott helyen, s pontosan meghatározott.

Jézus a név minden név felett - Kardkereszt és Koron

Szeretnénk felkelteni az érdeklődésedet Jézus személyével kapcsolatosan. A történelmi tényeket ismerő és elfogadó tudósok napjainkban elismerik, hogy Jézus igenis valós történelmi személyiség volt. Sokkal több bizonyíték létezik Jézusról, mint bármely más ókori vagy középkori személy létezésével kapcsolatosan Jézus az anyja által adott név, és Krisztus az a név, amely azt mondja nekünk, hogy ő a felkent. Krisztus Jézusnak a Biblia egyik címeként használatos, bár a teljes név, Jézus Krisztus, továbbra is a Messiás népszerű neve a világ minden tájáról. Sok ember zavaros a Jézus és a Krisztus között, mint az emberiség. A Jézus név héberül azt jelenti: Isten megszabadít. Izrael alapvető tapasztalata, hogy Isten kiszabadította őket az egyiptomi szolgaságból. Ő azonban, túl a fizikai szolgaságon, népét a bűn rabságából is meg akarja szabadítani. Mivel a bűn mindig Isten megsértése, csak ő oldozhat fe

Jézus. A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából, : Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez. Ez a szócikk szaklektorálásra, tartalmi javításokra szorul. A felmerült kifogásokat a szócikk vitalapja részletezi. Ha nincs indoklás a vitalapon, bátran távolítsd el a sablont!. A Jézus név jelentése nem valósulna meg, ha nem teljesíti be tökéletesen azt az isteni küldetést, amit ez a név jelent. Izraelben ugyanis Isten nevében azokat kenték föl, akiket Neki szenteltek a Tőle származó küldetésre. Ez történt a királyok, [25] a papok [26] és olykor a Próféták [27] esetében. Ennek kellett. Jézus neve minden név felett van, erejével csillagokat hoz létre, szavával viharokat csendesít le, kezeivel pedig csodákat tesz de ezek mind csak másodlagosak, mert Jézus teljes mértékben ember is, egy közeli barátunk, aki ismeri és érdekli, hogy miken megyünk keresztül Mint az ABC Newsnak elmondta, a negyedben kb. 3 kilométer sugarú körben körülbelül kilencszáz hasonló sírbolt van. 71-ben megtalálható a Jézus név, kettőben olyan Jézusé, akinek az apját Józsefnek hívják. Abban az időben a Jézus, a József és a Mária nevek igen gyakoriak voltak

Jézus: A név jelentése szabadítót jelent a Josua ( héber) név megfelelője. A zsidó vezető Józsué arábi nyelvben vagy Jehósua (Ószövetségben) Jelentése az Úr a Megváltó jelentése Jahave megvált. Krisztus: Jelentése felkent, héberül Messiás. Isza: a muzulmánok hívták így Jézust. Názáreti Jézus Jézus kíséretében több nő is volt, néhányukat név szerint ismerjük, másokra csak említésből következtetünk. Szinte biztosak lehetünk benne, hogy a keresztút során is a közelében voltak, a tömegben, és a szívük majd megszakadt, látva Mesterük szenvedését A szentírási nevek beszédes nevek: bennük van az egész személy. Egyes atyák egészen odáig mentek, hogy megfogalmazták: a név a személy képe, és az ikonhoz hasonlóan annak jelenlétét jelzi, akit segítségül hívunk. A Jézus-ima gyakorlásánál három fokot különböztetnek meg az atyák Jézust a családfájában Ábrahám és Dávid király leszármazottjának tüntetik fel. (Máté 1:1-17) 2. Jézus édesanyja, Mária rokonságban állt Keresztelő (Bemerítő) János édesanyjával, Erzsébettel. (Lukács 1:36) Erzsébet zsidó asszony volt, Júdában lakott és egy Zakariás nevű pap felesége volt Jézus így szólott, amikor követésének föltételeirõl beszélt, figyelmeztetve a hozzá csatlakozni kívánókat: Egy másik tanítvány kérte: 'Uram, engedd meg, hogy elõbb elmenjek s eltemessem atyámat.' Jézus azonban így felelt: 'Kövess engem és hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat.' (Mt. 8./21-22.

Név- és címtár. A főoltáron a Jézus Szíve szobor mellett Alacoque Szent Margit és Szent Bonaventura szobra látható. A padokat az 1930-as években készítették, az orgonát 1958-ban. A templomot 1996-ban belülről kifestették, a padokat 1997-ben lecsiszolták. A hangosítást P. Tornyos Kálmán provinciális ekkor újíttatta. Jézus, te égi szép tündöklő fényű név, legszentebb énnekem e föld ölén. Benned van irgalom, erőd magasztalom. Terólad zeng dalom, ragyogj felém. Az élet száz veszély, én lelkem mégse félj, míg ő hord karjain, hű Mestered! Elhagynak emberek, mit árt, ha Ő veled, töröld le könnyedet, Jézus szeret Plébánia címe: 1214 Budapest, Sas utca 10. Telefon: 06-1-276-9323 E-mail: plebania[kukac]cs2pl.t-online.hu Plébánia számlaszáma: Név: Budapest Csepel-Csillagtelep Rk. Plébánia Bankszámlaszám: 11721026-20016715 Alapítvány Bankszámlaszáma: Név: Csepeli Jézus Szíve Egyházközség Alapítványa: Bankszámlaszám: 11721026-20276782 A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 001 név, csak C Jézus (x2) (Verse 2) Hadd legyen Jézus a hajnalban remény Hadd legyen Jézus a kezdet és a vég Nincs szükségem másra, nekem nincs szükségem másra (interlude) D G/H C D G/H C (Bridge) Nem kell e D lhagyottan élnem, szívem Em erős, nem remeg És a p D róbák tüzében már e Em nyém a győzelem Mert van egy D név.

KI VOLT JÉZUS VALÓJÁBAN ? ! Az 1947-ben előkerült pergamenek alapján kimondható, hogy az eredeti szentiratok 95 %-át kivágták a Bibliából ! A maradék részbe pedig beleírtak, megcseréltek neveket,.. Üzemeltető adatai: név: Jézus Szíve Plébánia; székhely: Szentes, Jókai u. 104. postacím: 6600 Szentes, Jókai u. 104. cégbírósági bejegyzési szám.

Mi Jézus Krisztus nevének a jelentése? (2

Jézus Szíve Társasága Kedves Hozzátartozók! Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2021. július 07-én kiadott 31/2021. számú rendelete értelmében, a lakóink látogatására vonatkozóan Intézményünk az alábbi tájékoztatást adja Név: : Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Cím: : 8513 Mihályháza, Petőfi utca 6. KIRSTAT adatmegadásra kötelezett

JÉZUS KRISZTUS. Bibliai nevek és fogalmak lexikona ..

A Jézus név, amelynek értéke definíció szerint a Megváltó, a zsidók úgy hangzik, mint Jehosua vagy Yeshua, ami azt jelenti: Isten - én szabadító, Segítség az Úr. A Bibliában azt említik, hogy ez a neve Isten Fia választották a Teremtő és adott Gábriel arkangyal megjelenése alatt mindvégig Miriam. Jézus Krisztus, a Messiás mellett ez a név a keresztények főkönyvében számos más személyiséggel rendelkezik: Joshua.Ez az ember, akinek neve Hosea születése után, átvette a zsidó népet Mózes után. Az utóbbit jelölté tette, hogy a Mindenható megmentheti a zsidó népet örökkévaló vándorlással és az ígéret. Az egyetlen NÉV: JÉZUS! mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk, megmenekülnünk, meggyógyulnunk, megszabadulnunk (csel. 4,12) dátum: december 07, 2015. Küldés e-mailben BlogThis Jézus (3x), oly hatalmas ez a Név Jézus a fény Jézus a győztes Jézus a Hajnalcsillag Jézus az enyém Jézus az Úr és mindenek fölött Király Jézus az Úr, az egyetlen Isten Jézus az Úr, az egyetlen Isten - Gyafi verzió Jézus az Út Jézus él! Jézus él! (All the Way) Jézus Krisztus itt van Jézus Úr, Ő a mi Istenünk. Jézus a szőlőtő. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda (Jn 15:1, 5). Jézus a vele való kapcsolatunkat ahhoz hasonlítja, mint amikor az ágak és friss hajtások a szőlőtőhöz kapcsolódnak. Név * E-mail cím * Honlap

Kulcstartó-Csodás Mária - Kegytárgyak világa!

Jézus szent neve Magyar Kurír - katolikus hírportá

Hadd legyen Jézus a kezdet és a vég. Nincs szükségem másra, nekem nincs szükségem másra. Nekem az élet Ő, csak Ő a megmentő. Emeld Szent Nevét minden név fölé. Nekem nincs más név, csak Jézus! Nem kell elhagyottan élnem, szívem erős, nem remeg. És a próbák tüzében már enyém a győzelem! Mert van egy név, mit nem. Napi gyakorlatom, azaz a Név ismétlése alatt Jézus Krisztus teljes nevének minél gyakoribb belső recitálását értem . Ezúttal azonban kíváncsi voltam, mi lesz, ha csak a másodikra fókuszálok, a Krisztusra, ami egyfajta titulust jelent, a felkentet, a kiválasztottat, a Messiást Nevek és rezgésszámok. Állítsd a sorsot szolgálatodba! A számmisztika szerint nevünk befolyásolja a szerencsénket, de akár a bajt is vonzhatja. Minden szülő azt szeretné, ha gyermeke sikeres lenne, de arra kevesen gondolnak, hogy ebben segítheti, ha szerencsés nevet választanak. A neveknek ugyanis numerikus értékük van, és. Név Jézus templom (Bonn) a Wikipedia-ból, a szabad enciklopédiából. Jézus neve templom, légi fénykép (2016) Jézus templom neve, elülső kilátás nyugatról (2020) Nyeregtető a tornyok között, kilátás nyugatról (2020) Nevezze meg a bonni Jézus templomot

Lőrinc - Ez a név Jézus - YouTub

1. Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Ez a név oly csodálatos. Ebből élet fakad nékem. Ebből élet fakad nékem Jézus Tulajdonképpen ez az egy valóban a neve a mi Urunknak. Az ókorban minden névnek jelentése és jelentősége volt. Jézus héber név, ezt jelenti Jahve(Isten, az Úr)segítsége, Szabadító, Isten parancsolja meg Józsefnek, hogy ha megszületik Mária fia, így nevezzék A Jézus név megmentőt jelent - és angyalán keresztül maga Isten adja a nevet Fiának. Ugyanaz a Szentlélek nyilatkoztatja ki Simeonnak és Anna prófétaasszonynak Jézus kilétét, aki annak idején a Szűzanyának már felsorolta mindezeket a címeket: Jézus Isten Szentje lesz, a Magasságbelinek Fia, uralkodó lesz, országának. A név védőszentje Szent János, Jézus tizenkét apostolának egyike. A János név jellemzése. Pozitív személyiség, igyekszik mindenben a jót látni, de ez nem jelenti azt, hogy nem áll két lábbal a földön. Hajlamos belefeledkezni abba, ami érdekli, könnyen tanul és szorgalmas Ó, mily kedves név ez: Jézus. Szeretettel Neked-Énekeljetek az Úrnak posted a video to playlist 6-os. March 28 · Ó, mily kedves név ez: Jézus. Related Videos. 4:18. Feltámadt Megváltómnak szolgálok.

Jézus, oly csodálatos név - YouTub

Jézus csodálatos nevei. Ézs 9,1-6 Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: az Ószövetségben Józsué neve hasonló név, de a babiloni fogság utáni főpap, ezúttal magyarul Józsua, szintén ezzel a névvel szerepel. Van még két további szereplő. sorban az élõ Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat, maga a Szent Név, mely egyben - igazodva pl. az Ószövetség teológiájához - magában foglalja, megjeleníti a név viselõjét, lényegét. Bevezetõként arról is szót kell ejteni, hogy a Jézus-ima minden valószínû Jézus Tanításai (film) A név - személyes vallomás; Működteti a WordPress.com. Adatvédelem és Cookie-k: Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ. A weboldal böngészésével hozzájárulunk a cookie-k fogadásához. További részletekért és a. A Jézus név ismert volt a zsidóknál, és időnként a fiúgyermekek kapták. Ebben az esetben azonban arról a Fiúról van szó, aki - az isteni ígéret szerint - beteljesíti a Jézus név jelentését: Jézus - Yehosua azt jelenti: Isten üdvözít. A hírnök úgy fordul Józsefhez, mint Mária hitveséhez, akinek az. Jézus, ó Jézus Veled minden nap öröm Fiszm A Fiszm D Elhat e Név a mennybe, elhat e Név a mélységb

Hogyan kapta Jézus a nevét :: Van remén

Uram, Jézus Krisztus, könyörülj rajtam vagy rajtunk! stb. Legősibb formája a keleti és nyugati liturgiában egyaránt általános Kyrie eleyson! (Uram irgalmazz!), legrövidebb alakja pedig egyszerűen a Szent Név: JÉZUS! vagy Jézus Krisztus! Az ima bármely formájának lényeges - központi - eleme Jézus Szent Neve, amelynek. Jézus és Mária üzenetek. Drága gyermekek, azért jövök hozzátok és hívlak benneteket, mert szükségem van rátok, szükségem van tiszta szívű apostolokra. Imádkozom, de ti is imádkozzatok, hogy a Szentlélek alkalmassá tegyen és vezessen, megvilágosítson és betöltsön benneteket szeretettel és alázattal. Imádkozzatok. Az eredeti neve: Jézus. A Barabbás felvett név, arámi nyelven azt jelenti: az atya fia(2). Ennek alapján szinte biztos, hogy mint ál-messiás szervezett lázadást, de elfogták és halálra ítélték. A kereszt, mint kiválasztott halálnem arra utal, hogy római szempontból nem a gyilkosság volt a döntő vád ellene, hanem a. Saját magunkért: Jézus megszabadít, ezért valóban szabad leszek. Családunkért: Jézus megszabadítja családomat, ezért családom valóban szabad lesz. Adott személy(ek)ért: Jézus megszabadítja (név), ezért (név) valóban szabad lesz. Belső kis szemekre (mindenik szemre a négy kérés mindenike mondandó)

Zenés áhítatok a Jézus Szíve templomban - SzombathelyiTÉRKÉPLENYŰGÖZŐ RAJZOK EGY MAGYAR RAJZFENOMÉNTŐL! - Érdekes

A Jézus név is isteni személy közöttünk lakozására utal. A Jehosua (Józsué) héber név görögös megfelelője, amelynek a jelentése: Isten megszabadít. Hitvallást fejezett ki tehát ez a név, amikor emberek gyermekeinek adták. Jézus esetében vi­szont azt jelentette, hogy Õ maga az az Isten, aki megszaba­dít 1. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz, Bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a név, a jel: Ó, szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell. 2. Ó Jézus, most kopogtatsz, sebhelyes még a kéz; Könnymarta kedves arcod oly búsan intve néz. Ó áldott, drága jóság. Közben 2002-ben egy másik, Jézus testvére feliratú csontház ügye is borzolni kezdte a kedélyeket. Erre azt írták, hogy József fia Jakóv, Jehosua testvére. Ez Oded Golán műgyűjtő tulajdonában áll, akit az izraeli hatóságok azzal vádoltak, hogy meghamisította a kőtartály szövegét, hogy magasabbra srófolja értékét